Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Cesja leasingu: jak ją przeprowadzić i czy to się opłaca?

Cesja leasingu

Leasing to słowo, które nie schodzi z ust przedsiębiorców, zwłaszcza tych stawiających pierwsze kroki w biznesie. Choć jest to dużo tańsza opcja niż zakup własnego sprzętu firmowego, część osób nie chcąc płacić całego zobowiązania, korzysta z przeniesienia leasingu. Co to jest cesja leasingu i dla kogo dedykowane jest to rozwiązanie?

Co to jest cesja leasingu?

Cesja leasingu to inaczej proces przeniesienia umowy leasingowej na inną osobę, która zostaje nowym leasingobiorcą. W ramach cesji pierwotny użytkownik danego dobra – zwany cedentem – przekazuje swoje prawa i obowiązki wynikające z umowy leasingowej na nowego nabywcę. Oznacza to, że po podpisaniu umowy, przejmujący umowę leasingu będzie płacić raty, i to do niego należał będzie ewentualny wykup. Co ważne, nowy leasingobiorca, czyli cesjonariusz, może przedmiot wykupić po preferencyjnej cenie. Zwykle jest to koszt niższy, niż wartość rynkowa danego sprzętu.

Cesja leasingu odbywa się oficjalnie, w drodze podpisania konkretnej umowy z nowym leasingobiorcą. Osoba, która przejmuje leasing, musi spełnić kilka warunków.

Warto przeczytać: Na czym polega leasing operacyjny?

Przejmujący umowę leasingu, czyli kto?

Nowy leasingobiorca to osoba, która dostaje w użytkowanie prawie nowy samochód lub inną rzecz, i nie musi płacić wszystkich rat za korzystanie z dobra. Leasing jest ekonomiczny, ale jest też pewnego rodzaju inwestycją. Częstą praktyką jest odstępne, które płaci osoba przejmująca leasing. W zamian za to dostaje krótszy czas spłaty, a co za tym idzie szybszą możliwość wykupu sprzętu. Warto zaznaczyć, że w przypadku leasingu operacyjnego, czas, po którym można zakończyć umowę, jest dokładnie określony. Wynosi on 40 procent czasu amortyzacji, która związana jest ze stopniową utratą wartości danego środka. W przypadku samochodu minimalny czas umowy w leasingu operacyjnym to dwa lata.

Przeniesienie umowy leasingu może być korzystne dla obu stron. Jeśli przedsiębiorca nie chce dłużej kontynuować leasingu, może przenieść umowę właśnie w ramach cesji. Ważne jest jednak, że leasingodawca nie nawiąże współpracy z każdą osobą. Leasing to pewnego rodzaju pożyczka, dlatego też drugą stronę umowy sprawdza się tak samo, jak pierwotnego leasingobiorcę. Choć zasadniczo leasing może przejąć każda osoba firma, lub też fundacja, w praktyce nie każdy ma na to szanse. Leasingodawca może być sceptyczny np. wobec firm, które dopiero zaczynają działalność, osób bardzo młodych (do 25 roku życia), firm, mających zagranicznych udziałowców – zwłaszcza w krajach wysokiego ryzyka, czy osób z negatywną historią kredytową. Przepisanie leasingu nie jest więc dostępne dla każdego.

Wcześniejsza spłata leasingu

Cesja leasingu finansowego lub operacyjnego to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą kontynuować umowy leasingowej. W takim przypadku mogą oni zerwać umowę z leasingobiorcą, co nie jest korzystnym rozwiązaniem, lub dokonać cesji leasingu. Warto jeszcze raz podkreślić, że czas trwania umowy w leasingu operacyjnym jest z góry określony. Zerwanie umowy przed czasem amortyzacji może wiązać się z dodatkowymi kosztami, określonymi w umowie. Podobnie sprawa wygląda w przypadku chęci wcześniejszego wykupu danego środka. Jeśli zdecydujemy się na to przed upływem czasu amortyzacji, jego koszty będą równe lub nawet większe niż cena rynkowa.

Dla kogo przeniesienie leasingu?

Rezygnacja z umowy leasingowej ma swoje plusy i minusy, jednak większość przedsiębiorców chętnie wybiera taką opcję. Jaki może być powód cesji leasingu? Na przeniesienie umowy leasingu firmy decydują się z różnych powodów. Są to m.in.:

  • kwestie finansowe – danej firmy nie stać na dalszą spłatę rat leasingu.
  • chęć pozyskania dodatkowej gotówki – w przypadku cesji warto wspomnieć o kwestii odstępnego, które często wynosi kwotę podobną do wartości rynkowej danego przedmiotu. Osoba przejmująca leasing często płaci dawnemu leasingobiorcy kwotę, określoną w umowie.
  • chęć zmiany samochodu na nowy – często zdarza się, że dany przedsiębiorca chce wymienić samochód, którym jeździł do tej pory w ramach umowy leasingowej. Cesja leasingu samochodu jest dobrą okazją do zmiany, niezależnie od tego, czy następny samochód będzie użytkowany ponownie w ramach leasingu, czy też już jako środek prywatny. Warto pamiętać, że jeśli sprzęt będący przedmiotem cesji jest wykorzystany do celów mieszanych, podatkowe aspekty cesji leasingu będą inne -użytkownikowi przysługuje wówczas 50% podatku do odliczenia.
  • chęć wykupu prywatnego – to ciekawy fortel, z którego często korzystają partnerzy w spółkach, prowadzących dodatkowo jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku spółek jawnych czy z.o.o. nie ma możliwości wykupu prywatnego danego środka w ramach leasingu. Stąd też cesja leasingu samochodu, jeśli to pojazd jest przedmiotem umowy, następuje najczęściej niejako pomiędzy partnerem w danej spółce i jednoosobową działalnością, którą on sam prowadzi. W takim przypadku osoba prowadząca działalność może w niedługim czasie po cesji wykupić samochód na cele prywatne.

Cesji leasingu może dokonać każdy przedsiębiorca, który zdecyduje, że nie chce już płacić rat leasingu. Umowa podpisywana jest zarówno z cesjonariuszem, jak i leasingodawcą.

Dlaczego warto zrobić cesję leasingu?

Jeśli wiesz, że nie dasz rady utrzymać zobowiązań leasingowych, lub nie chcesz dalej użytkować danego środka, cesja jest korzystniejszą opcją, niż wcześniejsze rozwiązanie umowy. To drugie może wiązać się, jak już wspomniano, z dodatkowymi kosztami. Samo wykupienie samochodu czy innego sprzętu po niższej cenie jest w przypadku wcześniejszego zerwania umowy niemożliwe.

Warto pamiętać, że leasingobiorca w trakcie płacenia rat dołożył już swoją cegiełkę do wartości stałej danego dobra, dlatego składową umowy jest najczęściej odstępne. W skład opłaty wchodzą koszty podobne do tych, które leasingobiorca poniósłby, gdyby zakończył umowę przed czasem. Odstępne przy cesji to najczęściej po prostu wyrównanie do wartości rynkowej.

Przejęcie umowy leasingu to dobra opcja dla osób, które chcą szybko pozbyć się zobowiązania, lub zmieniają model biznesowy firmy. Zdarza się, że dany przedsiębiorca nie chce dłużej użytkować sprzętu, na który zdecydował się, podpisując umowę. Przekazując leasing innej osobie, przedsiębiorca może nawiązać kolejną umowę, w której przetestuje nowy samochód lub sprzęt. Jest to korzystne rozwiązanie zwłaszcza w początkach funkcjonowania działalności. Taka opcja pozwala sprawdzić, co dokładnie jest w firmie potrzebne i jakie rozwiązanie najbardziej nam odpowiada.

Wartość cesji leasingu, czyli ile to kosztuje?

Cesja leasingu to proces, przed którym trzeba wyliczyć wszystkie koszty związane z przeniesieniem. Sposób ich rozliczania jest bardzo różny. Jak wygląda cesja leasingu samochodu lub innego środka i ile kosztuje cesja?

Aby podpisać umowę, potrzebne jest powiadomienie leasingodawcy i znalezienie nowego leasingobiorcy. To zadanie osoby, która chce dokonać przeniesienia. Obecnie cesjonariusza można łatwo znaleźć przez ogłoszenie w Internecie. Im bardziej atrakcyjny jest przedmiot, będący przedmiotem umowy oraz warunki spłaty, tym łatwiej będzie znaleźć nowego leasingobiorcę.

Jeśli chodzi o koszt cesji leasingu, za samo przeniesienie płaci się leasingodawcy. Kwota waha się od 500 do nawet 1500 złotych netto, zależnie od ustaleń. Opłatę pokrywa najczęściej cesjonariusz.

Niektórzy leasingodawcy stosują także opłatę za samą obsługę wniosku o cesję. Są to kwoty wahające się w granicach 200 – 250 złotych netto, warto jednak mieć świadomość, że nie każdy wniosek zostanie przyjęty. Wartość cesji wzrasta więc o dodatkowe koszty.

Część leasingodawców rozlicza się w postaci ryczałtu. W takim przypadku możliwe jest przeprowadzenie cesji leasingu w jego ramach. Wtedy koszt cesji leasingu jest transparentny od początku, łatwiej jest też przejąć umowę.

Do kosztów samego procesu cesji, należy oczywiście doliczyć koszt, który jest płacony poprzedniemu leasingobiorcy. Odstępne przy cesji zależy m.in. od wartości środka oraz stopnia jego zużycia.

Po dokonaniu cesji wcześniejszy leasingobiorca jest wolny od zobowiązań. Przejęcie leasingu sprawia, że prawa i obowiązki związane z umową przechodzą na cesjonariusza. Proces cesji nie jest skomplikowany, ale musi być przeprowadzony zgodnie z odpowiednimi procedurami.

Cesja leasingu a zmiana statusu działalności

Ciekawym zagadnieniem jest przejęcie umowy leasingu przy zmianie statusu działalności. W takim przypadku przejęcie następuje często przez tę samą osobę, jednak w ramach innej spółki. Dzieje się tak na przykład przy przekształceniu danej spółki i chęci kontynuacji leasingu, lub we wspomnianej już wyżej sytuacji, w której partner w spółce dokonuje cesji do jednoosobowej działalności, którą sam prowadzi. W tym przypadku może później wykupić samochód lub inny sprzęt na cele prywatne. Jeśli tak się stanie, po pół roku od zakupu można sprzedać pojazd bez opodatkowania. To ważne, ponieważ podatkowe aspekty cesji leasingu to dla wielu przedsiębiorców często jeden z głównych powodów przeniesienia leasingu.

Leasing, zwłaszcza operacyjny, to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą w ramach działalności wypróbować dany sprzęt. W przypadku tego rodzaju leasingu plusem jest fakt, że leasingobiorca nie ma obowiązku kupować później środka, z którego korzystał. Sprawę jeszcze mocniej ułatwia przeprowadzenie cesji leasingu, która pozwala łatwo pozbyć się zobowiązania, w sytuacji, w której nie czujemy się na siłach dokończyć umowy. Natomiast przejęcie leasingu finansowego skutkuje dla cesjonariusza zakupem wybranego środka w korzystnej cenie.

Warto przeczytać: Koszty jednoosobowej działalności gospodarczej. Ile kosztuje własna firma?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.