Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Mały ZUS Plus. Jak wyliczyć składki?

Nawet 500 zł można zaoszczędzić w programie „Mały ZUS Plus”. Dlatego warto znać sposób obliczania wielkości składek odprowadzanych przez przedsiębiorców. W kilku krokach wyjaśniamy jak je ustalić. Zobacz na kilku przykładach, jak oszacować wysokość zobowiązań na podstawie „Małego ZUS Plus”.

Jak obliczyć Mały ZUS Plus?Foto: FORUM/ Marek Kuwak

Co prawda z małym opóźnieniem, ale już od 1 lutego 2020 roku zacznie obowiązywać nowa ulga dla przedsiębiorców, jakim jest Mały ZUS Plus, zwana także jako „500+ dla firm”. Zasadniczą zmianą, która wprowadza jest możliwość odprowadzania składek liczonych od dochodu a nie jak jest to obecnie, czyli płacone ryczałtowo.

Z nowej ulgi skorzystać będzie mogło blisko 320 tys. mikrofirm. Jednak aby to było możliwe, trzeba będzie spełnić poniższe warunki:

  • Wielkość rocznego przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanej w poprzednim roku kalendarzowym nie może przekroczyć 120 tys. zł lub/i nie może przekroczyć 6 tys. zł w skali miesiąca
  • Minimalny okres prowadzenia działalności w poprzednim roku wynosi 60 dni
  • Podstawa wymiaru składek nie może przekroczyć 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia i nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku)
  • Maksymalny czas korzystania z Małego ZUS-u Plus wynosi 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia składki

Mały ZUS Plus – Jak wyznaczyć podstawę wymiaru składek?

Podstawę wymiaru składek w przypadku Małego ZUS Plus liczy się mnożąc przeciętny miesięczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy jeśli końcówka jest równa lub większa niż 0,5 grosza.

Przykład 1

Pani Kasia prowadzi własną działalność od ponad roku. W tym czasie udało jej się osiągnąć dochód na poziomie 50 tys. zł. Podstawa wymiaru składek będzie wyglądać następująco:

Przeciętny miesięczny dochód = 50 tys. zł/ 365 DNI * 30 =  4 109,58904… ≈ 4 109,59 zł

Podstawa wymiaru składek = 4 109,59 zł * 0,5 = 2 054,795 zł ≈ 2 054,80 zł

Mały ZUS Plus – ile wynoszą składki?

Obliczenie składki jest już dość proste, bowiem wystarczy, wykorzystać stawki procentowe dla poszczególnego rodzaju ubezpieczenia. Warto zaznaczyć, że „Mały ZUS Plus” nie ma wpływu na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składki na ubezpieczenie

Emerytalna

Rentowa

Chorobowa

Wypadkowa

Razem

Stopa procentowa składki

19,52% 8% 2,45% 1,67% 31,64%
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie danych ZUS

Warto zaznaczyć, że „Mały ZUS Plus” nie ma wpływu na podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Przykład 2

Policzmy teraz, ile Pani Kasia będzie musiała zapłacić składek w ramach „Małego ZUS Plus”:

Składka emerytalna: 19,52 % * 2 054,80 zł = 401,09696 zł ≈ 401,10 zł

Składka rentowa: 8% * 2 054,80 zł = 164,384 zł ≈ 164,38 zł

Składka chorobowa: 2,45 % * 2 054,80 zł = 50,3426 zł ≈ 50,34 zł

Składka wypadkowa: 1,67 % * 2 054,80 zł = 34,31516 zł ≈ 34,32 zł

Składka zdrowotna: 362,34 zł (w 2020 roku)

Oznacza to, że w sumie Pani Kasia zapłaci 1 012,48 zł. Dla porównania płacąc standardowe składki ZUS, Pani Kasia musiałaby zapłacić 1 431,48 zł, czyli o 419 zł.

Jak zgłosić się do „Małego ZUS Plus”?

Każdy przedsiębiorca, który spełnia warunki nowej ulgi może zgłosić do programu maksymalnie do 2 marca 2020 roku. Wystarczy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla Małego ZUS: 05 90 albo 05 92). Dodatkowo w marcu musi złożyć dokumenty rozliczeniowe za luty z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku firm, które obecnie korzystają z „Małego ZUS-a”, a chciałyby przejść do programu „Mały ZUS Plus” muszą się przerejestrować. Dodatkowym obowiązkiem jest złożenie dokumentów rozliczeniowych za styczeń i luty.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Madzik 30 lis 2020 (17:46)

Witam, super jasno wszystko wyjaśnione:) ja mam pytanko, gdyż będę przechodzić na Mały ZUS Plus w połowie roku 2021 - gdyż do tej pory, jako początkujący przedsiębiorca jeszcze korzystam z preferencyjnych składek (ok. 609 zł). W przypadku przechodzenia w połowie roku - wtedy pod uwagę bierze się do obliczeń podstawy wymiaru rok 2020? czy przeciętny miesięczny dochód będzie brany z ostatnich miesięcy od 2021 roku? jeżeli tak, to czy wtedy liczy się go jako: przeciętny miesięczny dochód z 6 miesięcy/na liczbę dni tych miesięcy x 30? pozdrawiam