Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Własna działalność – jak rozliczyć PIT za 2019 rok? Terminy, zmiany, zasady

Nowy rok, a więc i nowy obowiązek rozliczenia się z podatku dochodowego. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim rozliczysz własną działalność. Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2019 rok? Co się zmienia w zasadach rozliczania z fiskusem oraz w poszczególnych formach opodatkowania? Oto wszystko, co osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą powinny wiedzieć o rozliczeniu PIT za rok 2019.

Jak rozliczyć PIT za 2019 rok?; Fot. Shutterstock/ nikamo

Przedsiębiorca może złożyć formularze PIT 36 i PIT 36L do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego (sobota) do 30 kwietnia 2020 roku (czwartek). Natomiast w przypadku formularza PIT 28, termin ten jest krótszy i przypada na 2 marca 2020 roku (poniedziałek). Jeszcze wcześniej, podatnicy muszą złożyć zeznanie PIT 16A – w terminie do 31 stycznia 2020 roku (piątek). Warto także zaznaczyć, że pomimo zeszłorocznych zapowiedzi, skarbówka nie wypełni zeznania za przedsiębiorcę. Nie wiadomo także kiedy to nastąpi.

Co się zmienia?

W 2019 roku pojawiły się dwie istotne zmiany w podatkach. Pierwsza z nich miała miejsce w sierpniu i polegała na wprowadzeniu zerowego podatku PIT dla osób młodych, tj. mających mniej niż 26 lat. Jednak pojawił się wyjątek od tej zasady, bowiem nowa regulacja nie obowiązuje m.in. osób prowadzących własną działalność gospodarczą (dotyczy to także osób prowadzących działalność nierejestrowaną). Jednak już w październiku pojawiła się kolejna zmiana, która tym razem dotyczyła osób prowadzących własny biznes. Było to obniżenie pierwszej stawki podatkowej z 18 na 17 proc. Tym samym na mocy nowelizacji ustawy, w 2019 niższa stawka podatku wyniosła 17,75 proc.

Jednak to nie koniec zmian. Od 1 stycznia 2020 roku, każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać również mikrorachunek podatkowy. Jest to o tyle ważne, że bez niego nie będzie można dokonać rozliczenia z fiskusem. O tym ile on kosztuje oraz gdzie go założyć przeczytasz tutaj. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT – Program e-pity 2019

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

lub uruchom online

Sposób opodatkowania, a właściwy formularz

Zasady ogólne – PIT 36

Zasady ogólne to jeden z najbardziej popularnych sposobów rozliczenia swoich dochodów przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca może rozliczyć się wykorzystując jedną z dwóch stawek podatkowych, które wynoszą 17,75 proc. (tylko w 2019 roku, od 2020 będzie już 17 proc.) oraz 32 proc. O tym, którą stawkę należy wybrać decyduje dochód uzyskany w całym 2019 roku. Zatem pierwszą z nich wybieramy, gdy dochody nie przekraczają kwoty 85 528,00 zł. Natomiast z wyższej stawki skorzystamy dopiero w momencie, gdy przekroczona zostanie wspomniana powyżej kwota.

Podstawa obliczenia podatku w złotych

W całym 2019 roku podatek wynosi

Ponad

Do

85 528 zł 17,75 proc. Minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 15 188,22 zł + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 proc.

Warto jednak pamiętać, że do formularza PIT 36 należy dołączyć także załącznik PIT B, który zawiera wykaz osiągniętych przychodów oraz ponoszonych kosztów działalności gospodarczej. W zeznaniu tym można także rozliczyć działalność nierejestrowaną (więcej o tym przeczytasz tutaj), ale również pozostałe dochody uzyskiwane przez przedsiębiorcę z innych tytułów, np. wynagrodzeń za pracę, z usług wykonywanych osobiście czy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych. W zeznaniu wykazuje się również zasiłki z ZUS. Korzystając z zasad ogólnych przedsiębiorca może zmniejszyć kwotę podatku o liczne ulgi (ulga prorodzinna, wspólne rozliczenie z małżonkiem, bądź jako osoba samotnie wychowująca dziecko).

WAŻNE!
Terminy rozliczenia: od 15 lutego 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku
Formularz: PIT 36 i PIT B

 

Podatek liniowy — PIT 36L

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na stosowanie stawki podatku liniowej wynoszącej 19 proc. płaci taki sam procent swoich dochodów niezależnie od ich wysokości.  Jednak także wady takiego rozwiązania. W przeciwieństwie do zasad ogólnych podatnicy są pozbawieni większości ulg, a także możliwości rozliczenia się w ten sposób z innych źródeł dochodu.

Przy rozliczaniu podatku liniowego należy skorzystać z formularza PIT 36L. Dodatkowo należy złożyć (podobnie jak przy zasadach ogólnych) formularz PIT B.

WAŻNE!
Terminy rozliczenia: od 15 lutego 2020 roku 30 kwietnia 2020 roku
Formularz: PIT 36L i PIT B

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – PIT 28

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i spółki osobową mogą skorzystać z ryczałtu. Jest to uproszczona forma rozliczeń podatkowych i w odróżnieniu od przykładowo podatku liniowego, jest rozliczany na podstawie przychodów, a nie dochodów przedsiębiorstwa. Ci, którzy zdecydowali się na taką formę rozliczeń, opłacają jedną z siedmiu stawek procentowych: 2 proc., 3 proc., 5,5 proc., 8,5 proc., 10 proc., 17 proc., 20 proc. O tym, którą stawkę należy wybrać decyduje rodzaj prowadzonej działalności i zarejestrowanych w urzędzie kodów.

Warto jednak zaznaczyć, że nie każdy może skorzystać z ryczałtu. Co do zasady uproszczona forma opodatkowania jest dedykowana przede wszystkim osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a także spółkom cywilnym i jawnym. Jednak i w tym przypadku są także wyjątki. Pierwszym z nich jest limit uzyskiwanych przychodów, które nie mogły przekroczyć 250 tys. euro, czyli 1 069 875 zł (liczony wg kursu NBP z dnia 1 października 2018 roku). Co więcej, zgodnie z art. 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z ryczałtu nie mogą stosować podatnicy, którzy osiągają swe przychody (w całości lub części) z tytułu m.in.

 • Prowadzenia aptek
 • Prowadzenia lombardów
 • Prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów (inaczej zawodów zaufania publicznego jak np. adwokat, notariusz, lekarz)
 • Świadczenia usług m.in. reklamowych czy pośrednictwa finansowego

WAŻNE!
Terminy rozliczenia: od 15 lutego 2020 roku do 2 marca 2020 roku
Formularz: PIT 28

Jak rozliczyć PIT dla firm?; Fot. Shutterstock/ Studio Harmony

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT – Program e-pity 2019

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

lub uruchom online

Karta podatkowa – PIT 16A

Jeszcze prostszą formą rozliczenia niż ryczałt jest karta podatkowa. Wynika to z tego, że w tym wypadku nie jest ustalana konkretna podstawa wymiaru podatku. Wielkość płaconego podatku wynika z obwieszczenia ministra finansów. Warto jednak zaznaczyć, że wysokość stawki podatkowej jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności oraz liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

W przypadku karty podatkowej obowiązki dokumentacyjne ograniczają się jedynie do gromadzenia wystawionych przez podatnika dokumentów sprzedaży, ewidencji zatrudnienia oraz prowadzenia kart przychodów pracowników. Co więcej, podatnik nie składa deklaracji podatkowych, a jedynie dokonuje miesięcznej płatności podatku.

Podobnie jak w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tak i w karcie podatkowej są ograniczenia mówiące o tym kto może skorzystać z tej formy rozliczenia podatkowego. Przede wszystkim jest ona dedykowana małym przedsiębiorcom, których działalność została wymieniona w obwieszczeniu Ministra Finansów:

 • Działalność usługowa oraz wytwórczo-usługowa
 • Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi i kwiatami, usługi w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
 • Gastronomia
 • Usługi transportowe
 • Usługi rozrywkowe
 • Sprzedaż posiłków domowych w mieszkaniach
 • Wolne zawody w obrębie ochrony zdrowia i usług weterynaryjnych
 • Opieka domowa nad dziećmi i osobami chorymi
 • Usługi edukacyjne
 • Usługi osób fizyczne, o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy

Podatnicy, którzy rok temu rozliczali się na zasadach karty podatkowej muszą pamiętać, że do 31 stycznia zobowiązani są złożyć deklarację roczną PIT-16A. W deklaracji PIT-16A wskazać należy wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od należnego podatku ustalonego na zasadach karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.

WAŻNE!
Terminy rozliczenia: do 31 stycznia 2020 roku
Formularz: PIT 16A

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Marek 15 lut 2020 (17:42)

Na stronie https://www.podatki.gov.pl/pit/e-deklaracje-pit/dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/ nadal brak PIT-36 za 2019r.