Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Indywidualna interpretacja podatkowa. Kto może o nią wnioskować i ile wynosi opłata?

Indywidualna interpretacja podatkowa

Przepisy prawa podatkowego nie dla każdego muszą być zrozumiałe. Z pomocą może przyjść indywidualna interpretacja podatkowa, którą można złożyć do Krajowej Informacji Skarbowej.

Przepisy prawa podatkowego powinny być każdemu znane, ale niekoniecznie zrozumiałe. W tym przypadku można skorzystać z indywidualnej interpretacji podatkowej, która przysługuje przedsiębiorcom i nie tylko. Złożyć wniosek można w dowolnym momencie, gdy pojawią się wątpliwości dotyczące stosowania prawa podatkowego.

Indywidualna interpretacja podatkowa jest informacją udzielaną przez Krajową Informację Skarbową. Przedstawiamy co warto wiedzieć o interpretacji.

Warto przeczytać: PIT-5: co to jest i czy nadal trzeba go rozliczać?

Kto może skorzystać z indywidualnej interpretacji podatkowej?

Na wstępie warto pamiętać, że indywidualna interpretacja podatkowa nie jest źródłem prawa. Jest ona jedynie prawną interpretacją, która ma na celu wskazanie podatnikowi czy prawidłowo rozumie konkretny przepis podatkowy. Interpretacja podatkowa może dotyczyć między innymi czy zgodnie z prawem korzystamy z ulg podatkowych.

Wniosek o indywidualną interpretacją podatkową można złożyć w dowolnym momencie, nie ogranicza nas tutaj określony termin. Podanie może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna (spółka z o.o. czy spółka akcyjna), ale również inny podmiot jak stowarzyszenie czy spółka cywilna. Wniosek może złożyć jedna lub kilka zainteresowanych osób.

Warto wiedzieć, że w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA można znaleźć wydane interpretacje, zarówno indywidualne i ogólne. Dlatego przed złożeniem wniosku, można zajrzeć do wyszukiwarki w celu weryfikacji swoich wątpliwości.

Kto nie otrzyma interpretacji?

Istnieją przypadki, w których zainteresowana osoba może nie otrzymać indywidualnej interpretacji podatkowej. Dotyczy to wniosków o:

  • informacje objęte wiążącymi informacjami stawkowymi,
  • elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które w momencie złożenia wniosku są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego,
  • sprawy, które zostały już rozstrzygnięte w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego,
  • sprawy będące przedmiotem porozumienia podatkowego,
  • stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe wskazujące, że jest to czynność unikania opodatkowania,
  • sprawy, która mogą być rozstrzygnięte w decyzji wydanej z zastosowaniem środków ograniczających umowne korzyści,
  • działania, które mogą być uznane za nadużycie prawa, przez które rozumie się dokonanie czynności, opodatkowanych VAT, w ramach transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych w przepisach ustawy, miała zasadniczo na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, których przyznanie byłoby sprzeczne z celem, któremu służą te przepisy.

Jak złożyć wniosek o indywidualną interpretacją podatkową?

We wniosku należy szczegółowo opisać swoją sytuację podatkową. Należy również zadać pytanie Krajowej Informacji Skarbowej i przedstawić własne stanowisko w konkretnej sprawie. Do wniosku trzeba dołączyć oświadczenie, że problem nie jest objęty postępowaniem podatkowym, kontrolą podatkową lub celno-skarbową. Ponadto, oświadczenie musi zawierać informację, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty decyzji lub postanowienie organu podatkowego.

Wniosek należy złożyć przez formularz ORD-IN, jeżeli składamy go samodzielnie. W przypadku dokumentu wysyłanego przez kilka osób należy wybrać formularz ORD-WS. Jeżeli wniosek będzie zawierać braki formalne, to urząd poprosi o poprawę dokumentów. Na ich uzupełnienie przysługuje 7 dni.

Wniosek można złożyć przez internet, jeżeli posiadamy profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany. Istnieje również możliwość listowna bądź bezpośrednio w Krajowej Informacji Skarbowej.

Na indywidualną interpretację podatkową trzeba poczekać nawet do 3 miesięcy. Interpretacja, po usunięciu danych osobowych, jest później zamieszczana również we wspomnianej wyszukiwarce EUREKA. Otrzymaną interpretację można zaskarżyć w celu odwołania. Należy wtedy złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Opłata za interpretację

Za indywidualną interpretację podatkową trzeba zapłacić. Pojedynczy problem to koszt 40 zł. Jednak opłata może wzrosnąć gdy wniosek składa kilka osób lub wniosek dotyczy kilku kwestii. Wtedy kwotę należy pomnożyć przez liczbę osób bądź problemów. Opłatę należy uiścić w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, na rachunek Krajowej Informacji Skarbowej.

Jeżeli reprezentuje nas pełnomocnik, trzeba liczyć się z opłatą skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Dotyczy to pełnomocnictwa szczególnego. W przypadku ogólnego, nie trzeba uiszczać żadnych opłat.

Indywidualna interpretacja podatkowa ma pomóc, nie może szkodzić. Warto o niej pomyśleć, gdy nie rozumiemy w pełni przepisów prawa podatkowego.

Warto przeczytać: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Sprawdzamy jakie korzyści przysługują podatnikom

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.