Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ile wynosi limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 roku?

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z form rozliczania się z fiskusem. Każdy kto prowadzi firmę i rozlicza się na zasadzie ryczałtu musi wiedzieć, że istnieje limit, który uprawnia do korzystania z tej formy opodatkowania. Ile wynosi limit dla ryczałtu ewidencjonowanego w roku 2020?

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 2020; Fot. thetaXstock

Uproszczona forma opodatkowania ma wiele zalet. Jednak nie każdy może z tej opcji skorzystać. Zgodnie z art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, by móc rozliczyć się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przychód podatnika nie może przekroczyć w poprzednim roku podatkowym 250 tys. euro.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT – Program e-pity 2019

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

lub uruchom online

Przeliczenia powyższych limitów na walutę polską dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro na dzień 1 października 2019 r. wyniósł 4,3734 zł. Oznacza to, że limit przychodów dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi 1 093 350 zł.

Limit dla ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2020 roku

Rocznie

EUR

PLN

W 2019 roku podatnik uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro 250 000 euro 1 093 350 zł
W 2019 roku podatnik uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 250 000 euro  250 000 euro 1 093 350 zł

Kwartalnie

Prawo do kwartalnego rozliczenia ryczałtu mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki — w roku poprzedzającym rok podatkowy — nie przekroczyły kwoty 25 tys. euro 25 000 euro 109 335 zł
Źródło; Opracowanie własne MamBzines.pl na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zgłoszenie ryczałtu

Podatnik, który chciałby rozliczać się na zasadzie ryczałtu, musi złożyć oświadczenie najpóźniej do 20 dnia miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym uzyskany zostanie pierwszy przychód. Natomiast jeśli pierwszy taki przychód miał miejsce w grudniu to takie oświadczenie należy złożyć do końca roku. Należy je złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG. W kolejnych latach prowadzonej działalności nie ma konieczności już składania ponownych oświadczeń.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.