Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Ryczałt jako forma opodatkowania w roku 2018

Tylko do 20 stycznia każdy przedsiębiorca ma  możliwość zmiany formy opodatkowania na ryczałt. Następna taka okazja dopiero za rok. Redakcja MamBiznes.pl postanowiła przybliżyć tę formę opodatkowania.

Foto: FORUM/ Andrzej Bogacz

Ryczałt rozliczany jest do 20. dnia każdego miesiąca i jest wynikiem przemnożenia odpowiedniej stawki procentowej przez wielkość przychodu osiąganego przez firmę. Co należy zauważyć ryczałt jest obliczany od przychodu, a nie od dochodu. To oznacza, że bez względu na wynik finansowy firmy (zarówno gdy jest zysk jak i strata) pojawia się zobowiązanie podatkowe.

Wysokość stawek jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności. Aktualnie jest, aż 7 stawek podatkowych:

L.p. Stawka ryczałtu Przychody ewidencjonowane
1. 20 % Osiągane w zakresie wolnych zawodów
2. 17 % Świadczone usługi w zakresie:
·         Reprodukcji komputerowych nośników informacji
·         Pośrednictwo motoryzacyjne
·         Hurtownictwo
·         Transport
·         Związane z zakwaterowaniem
·         Związanych z wydawnictwem programów informatycznych
·         Przetwarzanie danych
·         Zarządzanie nieruchomościami
·         Wynajem i dzierżawa
·         Agencje pośredników pracy
·         Agenci turystyczni
·         Obsługa nieruchomości
·         Związanych z fotografią
·         Call center
·         Pomo społeczna
3. 10 % Z odpłatnego zbycia praw majątkowych lub nieruchomości
4. 8,5 % Osiągane z tytułu:
·         Najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy
·         Zwalczanie pożarów i zapobiegania pożarom
·         Prowadzenie przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych
·         Wytwarzanie wyrobów z materiałów powierzonych przez zamawiającego
·         Prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy o kolportażu prasy
·         Świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi
5. 5,5 % Osiągane z tytułu:
·         Z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewożenia ładunku
·         Sprzedaży znaczków pocztowych, biletów jednorazowych, żetonów
6. 3 % Osiągane z tytułu:
·         Z działalności gastronomicznej
·         Z działalności usługowej w zakresie handlu
·         Ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą
·         Z rybołówstwa
·         Z odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku
7. 2 % Ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl

 

Przeczytaj także Rozliczenie PIT 2017 dla przedsiębiorcy – zmiany i najważniejsze informacje w 2018 roku

Jednak nie wszyscy mogą rozliczać się na zasadach ryczałtu. Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym takiej możliwości nie mają:

  • Właściciele aptek
  • Właściciele lombardów
  • Prowadzący działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
  • Prowadzący działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych

Co zrobić, aby rozliczać się na zasadach ryczałtu?

Rozpoczynając własny biznes , wybierając ryczałt jako formę opodatkowania  należy wskazać to w druku CEIDG-1. Wszystkie pozostałe podmioty mogą zamienić formę opodatkowania na ryczałt tylko do 20 stycznia każdego roku.  W tym przypadku należy złożyć formularz aktualizujący CEIDG-1.

Jednak należy pamiętać  o występującym limicie osiąganych przychodów, aby rozliczać się na zasadach ryczałtu. To ograniczenie wynosi 250 tys. euro. Jednak w momencie przekroczenia tej kwoty w trakcie roku nie spowoduje, że jeszcze w jego trakcie należy zmienić formę opodatkowania. Utrata prawa do formy ryczałtowej obowiązywać będzie od 1 stycznia roku następnego.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Bartłomiej Godziszewski
MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
TW 28 mar 2018 (12:14)

Niestabilność prawa w Polsce doprowadza mnie do białej gorączki. Chyba żaden kraj nie zmienia w takim tempie przepisów prawa. Ponadto nasz system podatkowy jest bardzo skomplikowany. Pisany językiem prawniczym, zupełnie nie sprzyja przedsiębiorcy rozpoczynającemu własny biznes. Bez doradcy podatkowego ani rusz.