Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dotacje z UP 2024. Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Urzędu Pracy?

dofinansowanie z urzędu pracy

Dotacje z Urzędu Pracy stanowią istotne wsparcie dla osób poszukujących możliwości rozpoczęcia lub rozwinięcia własnej działalności gospodarczej. Procedura otrzymania takiego dofinansowania wymaga wypełnienia wniosku oraz spełnienia określonych wymagań formalnych. Wysokość dotacji zależy od konkretnych warunków otrzymania, a także od wnioskowanej kwoty. Wspierając się dotacjami z Urzędu Pracy, przedsiębiorcy mają szansę na rozwój swojej firmy oraz uzyskanie dodatkowego wsparcia na drodze do sukcesu.

Jak pozyskać jednorazowe dofinansowanie na otwarcie firmy? Jakie warunki musi spełnić wnioskodawca? Na co można przeznaczyć dofinansowanie z Urzędu Pracy? Odpowiadamy.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności

Nie da się ukryć, że rozpoczęcie własnej działalności z dofinansowaniem na rozwój firmy jest dużo prostsze, niż nie mając żadnego finansowego wsparcia. Przedsiębiorcy mogą m.in. otrzymać jednorazowe bezzwrotne dotacje, jak również zwrotne pożyczki.

Startując z własną działalnością, najlepszą opcją wydają się bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy. Na przedsiębiorców czeka też zwrotna pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Instytucjami przyznającymi zwrotne i bezzwrotne środki na start są więc Urzędy Pracy i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Co istotne, sfinansować uruchomienie działalności można tylko z jednego źródła, dlatego trzeba zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

Dotacje z UP 2024 – co trzeba wiedzieć?

Każdy początkujący przedsiębiorca może starać się o dofinansowanie na działalność gospodarczą z Urzędu Pracy. Wykorzystać otrzymane środki można dowolnie pod warunkiem, że określone cele znajdują się w katalogu akceptowalnych przez urząd wydatków. O tym, na co dokładnie można wydać dofinansowanie dla przedsiębiorcy, powiemy sobie w dalszej części artykułu.

Dotacje z UP na rozwój działalności stanowią formę walki z bezrobociem. Największym ich plusem jest to, że są bezzwrotne, jednak wnioskodawca musi spełnić określone warunki, aby środki zostały mu przyznane.

Mówiąc w dużym skrócie, chcąc otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności z Urzędu Pracy, trzeba spełnić określone warunki, wypełnić wniosek i złożyć go razem z wymaganymi przez instytucję dokumentami. W praktyce uzyskanie środków jest dość proste, a pieniądze wypłacane są w miarę sprawnie.

Warto przeczytać: Koszt uzyskania przychodu. Sprawdzamy, co musisz wiedzieć

Jak dostać dofinansowanie? Warunki otrzymania dotacji z UP

Urząd Pracy stawia pewne warunki, jakie musi spełnić poszukujący zastrzyku gotówki na start biznesu przedsiębiorca, aby otrzymać dotacje na wejście na rynek. Przede wszystkim dofinansowanie z UP przysługuje wyłącznie osobie bezrobotnej. Chcąc uzyskać dotacje z UP, dodatkowo przyszły przedsiębiorca musi spełnić takie warunki jak:

 • w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku być osobą bezrobotną i nie odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, prac społecznie użytecznych, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych czy udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,
 • nie przerywać z własnej winy szkolenia, wykonywania prac społecznie użytecznych, stażu, indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja etc.,
 • po skierowaniu podjąć szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie,
 • nie otrzymać z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej bądź założenie czy przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • zobowiązać się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz niezawieszania jej wykonywania łącznie na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
 • nie posiadać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania złożyć oświadczenie o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • nie być w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • nie złożyć wniosku o dofinansowanie do innego urzędu.

Jak wypełnić wniosek na dofinansowanie dla firmy? Wymagane dokumenty

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na start działalności przyznawane jest na podstawie wniosku, w którym trzeba podać wszystkie wymagane informacje. Do najważniejszych należą:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • informacje o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym,
 • zarys pomysłu biznesowego,
 • forma zabezpieczenia dotacji,
 • analiza rynku, na którym zamierza się działać (z uwzględnieniem popytu i podaży),
 • plan finansowy działalności,
 • siedziba, w której będzie wykonywana działalność,
 • motywacja do otwarcia własnej firmy.

Warto postarać się, aby wniosek o dotacje z UP napisany został w sposób przekonujący, ponieważ zwiększy to szanse na otrzymanie środków. O pomoc w wypełnieniu dokumentu poprosić można pracownika wybranego urzędu.

Do wniosku o dofinansowanie z UP dołączyć trzeba wymagane dokumenty, różne oświadczenia i zaświadczenia, niektóre z nich są obligatoryjne, inne dobrowolne. W miarę możliwości warto udokumentować wszystko jak najlepiej.

Na co można przeznaczyć dotacje z Urzędu Pracy?

Dotacje z UP z założenia mają ułatwić przedsiębiorcy wejście na rynek i powinno się przeznaczyć dofinansowanie na cele inwestycyjne. Warto zapoznać się z regulaminem przyznawania środków konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy, ponieważ to właśnie w nim można znaleźć listę dozwolonych i zakazanych do sfinansowania przedsięwzięć.

Jak zatem można rozdysponować dofinansowanie z Urzędu Pracy? Przeznaczenie dofinansowania może być różne – środki można wydać przede wszystkim na środki trwałe, narzędzia, wyposażenie, maszyny i urządzenia, ale też zakup sprzętu komputerowego, biurek, foteli, drukarek, oprogramowania komputerowego czy adaptację lokalu pod firmę, kursy, szkolenia i rozwój działalności.

Zdarza się także, że Urzędy Pracy przyznają pieniądze na cele związane z szeroko pojętym marketingiem. Wtedy jednak instytucja może z góry określić, ile na ten konkretny cel można wydać.

Uzyskanych funduszy z całą pewnością nie można przeznaczyć na operacyjne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem jednorazowe dofinansowanie na otwarcie firmy nie pokryje opłat za paliwo i energię elektryczną czy składek ZUS. Z tych pieniędzy nie jest możliwe też zatrudnienie pracowników.

Aktualna kwota dotacji z Urzędu Pracy

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 600% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Oznacza to, że maksymalna kwota dotacji w 2024 roku na założenie własnej działalności gospodarczej opiewa na kwotę 43 tys. zł.

Nie każdy jednak tyle środków z UP otrzyma, niekoniecznie zostanie też przyznana wnioskowana kwota. Wysokość dotacji z Urzędu Pracy w dużej mierze zależy bowiem od tego, jak wypełniony zostanie wniosek i ile wyniosą faktyczne koszty inwestycyjne związane z danym biznesem.

Dotacje z UP a wkład własny

Składając wniosek, zazwyczaj nie trzeba wnosić wkładu własnego, mimo wszystko warto to rozważyć. Dlaczego? Bo pokazuje to zaangażowanie w realizację pomysłu biznesowego. Im wyższy wkład własny, tym większe szanse na akceptację wniosku o dotację z UP.

Co istotne, wkładem własnym nie muszą być pieniądze. Może to być np. wyposażenie, maszyny lub sprzęt biurowy.

W jaki sposób zabezpiecza się dofinansowanie?

Aby uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy w 2024 roku, zasadniczo trzeba przedstawić dwóch poręczycieli. Poręczenie jest wymagane na wypadek niedotrzymania warunków umowy o dotację przez wnioskodawcę. W takim przypadku wskazani poręczyciele zostaną wezwani do zwrócenia wartości dotacji.

Niekiedy wystarcza tylko jeden poręczyciel. Wtedy jednak trzeba dodatkowo przedstawić gwarancję bankową, podpisać weksel lub zablokować środki na koncie bankowym.

Dofinansowanie z Urzędu Pracy a inne dotacje na rozwój działalności

Pamiętajmy, że nie można jednocześnie składać wniosku o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności z różnych źródeł. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby w późniejszym czasie postarać się np. o dotacje unijne dla przedsiębiorców. Prawdopodobnie niedostępna już jednak dla nas będzie pożyczka z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

Osobie bezrobotnej dość łatwo znaleźć finansową pomoc na start własnej działalności. Pytanie tylko, czy może dostać dofinansowanie, jeśli w przeszłości prowadziła już firmę? Okazuje się, że tak. Poprzednia działalność gospodarcza powinna jednak zostać zamknięta przed 12 miesiącami od daty złożenia wniosku o dotację.

Warto przeczytać: Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Sprawdzamy co warto o nim wiedzieć

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.