Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Zwolnienia grupowe wśród największych firm. Na czym polega masowa redukcja etatów i co mogą otrzymać pracownicy?

Zwolnienia grupowe

W ostatnich miesiącach media opisują problem zwolnień grupowych. Najwięksi gracze coraz częściej planują redukcje etatów. Sprawdzamy jak przeprowadzić zwolnienia grupowe.

Warto wiedzieć, że zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umów o pracę z określoną grupą pracowników. Przyczyny leżą w tym przypadku po stronie pracodawcy. W mediach coraz częściej czytamy o problemach zwolnień grupowych wśród największych graczy. Tylko w ostatnich dniach redukcję zatrudnienia zapowiedział Nike oraz Tesla. Na polskim rynku duże zwolnienia szykuje między innymi PepsiCo czy Levi Strauss & Co.

Sprawdzamy na czym polega dokładnie zwolnienie grupowe i co przysługuje pracownikom w przypadku redukcji etatów.

Warto przeczytać: Fala zwolnień u globalnych gigantów. Najwięksi gracze planują redukcje etatów

Zwolnienia grupowe

Do zwolnień grupowych dochodzi z przyczyn niezależnych od pracownika. Są to kwestie leżące po stronie pracodawcy. Aby zwolnienie nazywać grupowym musi dojść do spełnienia określonych warunków. Po pierwsze, firma musi zatrudniać minimum 20 pracowników. Po drugie, zwolnienia leżą po stronie zakładu pracy np. likwidacja czy bankructwo. Po trzecie, w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnionych zostaje:

  • co najmniej 10 pracowników, w przypadku zatrudnienia poniżej 100 osób,
  • minimum 10% pracowników, gdy firma zatrudnia od 100 do maksymalnie 300 osób,
  • co najmniej 30 pracowników, gdy firma zatrudnia minimum 300 osób.

Należy pamiętać, że zwolnienie grupowe jest sformalizowanym procesem. To oznacza listę obowiązków nałożonych na pracodawcę. Jest on zobligowany do poinformowania związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników o dokładnych przyczynach redukcji etatów. Ponadto, należy powiadomić powiatowy urząd pracy o planowanych zmianach w zatrudnieniu.

Zakład pracy, który zamierza przeprowadzić zwolnienia grupowe, musi przeprowadzić konsultacje z grupą pracowników jak wdrożyć procedury w firmie. Zwalnianym pracownikom przysługuje wypłata odpraw pieniężnych.

W ramach zwolnień grupowych są pracownicy objęci szczególną ochroną. Mowa o osobach, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego; kobietach w ciąży; członkach zarządu związku zawodowego oraz pracownikach powołanych do odbycia służby wojskowej.

Obowiązek informowania

Jeżeli redukcja zatrudnienia w danej firmie ma charakter zwolnień grupowych, pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym związki zawodowe działające w zakładzie. W przypadku ich braku, pracodawca prowadzi takie rozmowy z przedstawicielami pracowników, którzy zostali przez niego wyłonieni.

Związki zawodowe muszą zostać poinformowane na piśmie o takich kwestiach jak przyczyny redukcji, liczba pracowników objęta zwolnieniem, okres, w którym nastąpi redukcja etatów oraz propozycja rozstrzygnięcia spraw pracowniczych. Przedstawiciele pracowników muszą mieć czas na przygotowanie swoich propozycji, jeżeli będą chcieli ograniczyć rozmiar zwolnień grupowych.

W ciągu 20 dni od daty zawiadomienia organizacji związkowych o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych pracodawca i związki powinny zawrzeć porozumienie.

Pracodawca ma również obowiązek poinformować na piśmie właściwy Powiatowy Urząd Pracy. Pozwoli to pracownikom urzędu pracy na uwzględnienie ewentualnego wzrostu liczby bezrobotnych i przygotowanie dla nich programów aktywizacyjnych. Takie pismo powinno trafić do Powiatowego Urzędu Pracy w tym samym terminie, w którym zawiadomiona zostanie organizacja związkowa o zamiarze zwolnień grupowych.

Odprawy dla pracowników

Osoby zwolnione grupowo mają prawo do odprawy pieniężnej. Jej wysokość jest zależna od stażu pracy:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Warto przeczytać: Odstąpienie od umowy – jak to zrobić skutecznie? Sprawdzamy jakie są prawa konsumenta

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.