Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych – jak uzyskać?

Koronawirus coraz bardziej zaczyna doskwierać przedsiębiorcom, w tym także osobom samozatrudnionym. Jednak w Tarczy Antykryzysowej pojawiło się rozwiązanie, które ma pomóc, prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wyjaśniamy, jak pozyskać dofinansowanie na własną firmę.

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych; Fot. Shutterstock

Przyjęta tzw. Tarcza Antykryzysowa umożliwiła zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorców, ale także wprowadziła dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. W ustawie można znaleźć jeszcze inne rozwiązanie, jakim jest dotacja dla osób samozatrudnionych.

Dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych

Zgodnie z art. 15zzc ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw „Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Takie dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca, który odnotował zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w stosunku do łącznych obrotów w ciągu dowolnych dwóch miesięcy w 2020 roku (za miesiąc uznaje się również 30 dni kolejno po sobie następujących). Jednak wielkość udzielonego wsparcia jest uzależnione od wielkości spadku obrotów osoby samozatrudnionej.

Ile wyniesie dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych?

Wielkość spadku obrotów

Wielkość dofinansowania osób samozatrudnionych

30-49,99 proc. 50 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
50-79,99 proc. 70 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Od 80,99 proc. 90 proc. wynagrodzenia minimalnego miesięcznie
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wsparcie ze strony państwa nie może jednak trwać dłużej niż 3 miesiące. Ponadto przedsiębiorca musi prowadzić swoją działalność, przez okres otrzymywanej pomocy, a także w późniejszym okresie, równemu czasu trwania wsparcia. W przypadku niedotrzymania tego terminu przedsiębiorca będzie musiał zwrócić dofinansowanie proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, lecz bez odsetek. Będzie miał na to 30 dni od momentu otrzymania wezwania starosty.

Przykład

Przedsiębiorca XYZ, będący osobą samozatrudnioną odnotował swoje przychody następująco:
8 000 zł (styczeń 2019 r.), 9 500 zł (luty 2019 r.), 9 000 zł (marzec 2019 r.), 10 000 zł (styczeń 2020 r.), 7 000 zł (luty 2020 r.), 3 000 zł (marzec 2020 r.). Złożył on wniosek w dniu 06.04.2020 r. o przyznanie mu dofinansowania, ze względu na spadek przychodu spowodowanego wystąpieniem COVID-19. W związku z tym:

Suma przychodów z dwóch miesięcy z 2020 r.
10 000 zł + 7 000 zł = 17 tys. zł

Lub 7 000 zł + 3 000 zł = 10 tys. zł

Suma przychodów z dwóch miesięcy w 2019 r.
8 000 + 9 500 zł = 17,5 tys. zł

Lub 9 500 zł + 9 000 zł = 18,5 tys. zł

Wielkość spadku obrotów

Pierwszy przypadek: (17,5 tys. zł – 17 tys. zł)/ 17,5 tys. zł = 3 %

Drugi przypadek: (18,5 tys. zł – 10 tys. zł)/ 18,5 tys. zł = 46 %

W pierszym przypadku przedsiębiorca nie otrzymałby wsparcia, jednak w drugim przypadku już owszem. Zgodnie z ustawą otrzymałby 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, czyli 1 300 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie działalności osób samozatrudnionych?

Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, należy złożyć odpowiedni wniosek do powiatowego urzędu pracy. Będzie on dostępny zarówno na stronie internetowej, jak i na portalu ePUAP, jednak dopiero w momencie ogłoszenia naboru przez dany PUP. Jednak, gdy tylko to nastąpi osoba samozatrudniona będzie miała 14 dni na złożenie wniosku.

Zgodnie z ustawą we wniosku powinny znaleźć się takie informacje jak:

  1. oświadczenie o wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w wysokości,
  2. oświadczenia o braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy
  3. niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;
  4. przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;
  5. numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Jednak nie tylko środki można pozyskać w ramach tarczy antykryzysowej. Również banki przygotowały specjalne oferty dla firm.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Bruno 22 cze 2020 (23:17)

Nie kochany dostałem każde świadczenie od państwa jako samozatrudniony tj.5tys + dwa razy postojowe a teraz ubiegam się o dofinansowanie firm to nie czasy Tuska i jego brygady wtedy to może talon na brukiew bym dostał teraz państwo dba o obywateli .jest takie powiedzenie myślić to trzeba umić