Ranking kont firmowych

Blisko 100 tys. zł na założenie firmy. Wsparcie w starcie krok po kroku

Twój biznesowy pomysł ciągle leży w szufladzie z powodu braku środków na realizację? Jednym z programów skierowanych do osób myślących o własnym biznesie jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. W tym roku na rozkręcenie własnego biznesu można pozyskać blisko 100 tys. zł. Dla kogo są te pieniądze i jak się o nie skutecznie ubiegać krok po kroku?

Blisko 100 tys. zł na założenie firmy; Fot. FORUM/Daniel Dmitriew

Młody przedsiębiorca, który szuka finansowania dla swojego pomysłu może skorzystać z różnych źródeł. Obok popularnych dotacji z urzędu pracy, funduszy unijnych czy funduszy zalążkowych są również programy pożyczkowe.

Geneza i cel programu

Inicjatywa „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” w marcu skończy 6 lat. Początkowo program obejmujący kilka województw szybko stał się projektem ogólnokrajowym. Inicjatywa realizowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z Bankiem Gospodarstwo Krajowego.  Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Ile pożyczki i dla kogo?

Maksymalna kwota pożyczki na rozkręcenie własnego biznesu, o którą może wnioskować przyszły przedsiębiorca stanowi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku ubiegania się o środki na stworzenie miejsca pracy limit ten wynosi 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie parametr ten wynosi 4 931,59 zł, co oznacza, że górny limit kwoty pożyczki na podjęcie jednoosobowej działalności wynosi 98 631,80 zł. Maksymalna kwota na utworzenie miejsca pracy wynosi z kolei 29 589,54 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi

 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych

0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałej grupy docelowej.

Pieniądze w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” nie są dostępne dla każdego. O atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę ubiegać się mogą:

– osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne

– studenci ostatniego roku studiów

– absolwenci – 48 miesięcy od momentu uzyskania dyplomu

Dodatkowo osoba ubiegająca się pożyczkę w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może być zatrudniona na etacie lub innej umowie oraz nie prowadzić innej działalności gospodarczej. Wykluczony jest udział w programie osób, które korzystały z podobnych rządowych programów np. dotacji z urzędu pracy. Wnioskodawca nie może również przekroczyć wieku emerytalnego.

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Aby pozyskać finansowy zastrzyk z programu, należy wypełnić wniosek i złożyć go w instytucji pośredniczącej w danym województwie. Wykaz pośredników dostępny jest na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać wyłącznie wydatki, których katalog jest ściśle określony.

Pozyskaną pożyczkę młoda firma może przeznaczyć na:

– środki trwałe potrzebne do uruchomienia biznesu,

– Koszty stałe związane z realizacją przedsięwzięcia przez pierwsze pół roku od rozpoczęcia ( np. koszty wynajmu)  – Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

– towar przeznaczony do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności

– pojazd, z wyłączeniem działalności transportowej
– kursy, szkolenia, warsztaty

Przyznanego wsparcia beneficjent nie może przeznaczyć na:

– prowadzenie spółki prawa handlowego,
– prowadzenie działalności w branży erotycznej,
– zakupy od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
– przejęcie działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
– kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Oprócz prawidłowego wniosku młody przedsiębiorca biorący udział w programie „Pierwszy biznes — wsparcie w starcie” zobowiązany jest do zabezpieczenia spłaty w postaci weksla własnego lub poręczenia osoby trzeciej. Poręczycielem w tym wypadku może być rodzic, dziadek, siostra, znajomy itp. – jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.

Spłata pożyczki i karencja

Pożyczkobiorca na zwrot otrzymanej kwoty ma 7 lat. Istnieje możliwość wnioskowania o 1 roczną karencję w spłacie kredytu. Beneficjent zobowiązany jest wydawania środków zgodnie z harmonogramem przedłożonym we wniosku. Do jego obowiązku należy także przedłożenie rozliczenia pożyczki w terminie do 30 dni od momentu wydatkowania ostatnich środków. Młody przedsiębiorca korzystający z tego programu po podpisaniu umowy z instytucją pośredniczącą nie może przez pierwszy rok zawiesić prowadzonej działalności. Nie może także jej zamknąć przez minimum 36 miesięcy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
petrovic keszovana 16 kwi 2023 (15:44)

Złóż wniosek o pożyczkę do POSTFINANCE FINANCE CAPITAL, a będziesz zadowolony.
Wypełnij poniższy formularz, a doradca skontaktuje się z Tobą w ciągu kilku minut.
PROSZĘ O KREDYT
INFORMACJE OSOBISTE
Uprzejmość *
Pan.
pani
Chybić
Nazwa *

Nazwa
Nazwa
Imiona)
Imiona)
Adres e-mail *
Numer telefonu *
Data urodzenia *
DD / MM / RRRR
Język *
Przykład: francuski
Kraj *
Przykład: FRANCJA
Adres *
Ulica, miasto, kod pocztowy
INFORMACJE KREDYTOWE
Żądana kwota € *:

Okres spłaty (w miesiącach) *
Przykład: 48 miesięcy
Jeśli jesteś człowiekiem, pozostaw to pole puste.
Prześlij moją prośbę

Finansowanie według stawki 2%.
Uzyskaj pożyczkę odpowiadającą Twoim potrzebom
E-mail: Jeśli jesteś w potrzebie, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania, nie wahaj się ze mną skontaktować. Szybka odpowiedź:

E-mail:[email protected]

E-mail: [email protected]