Blisko 100 tys. zł na założenie firmy. Wsparcie w starcie krok po kroku

Twój biznesowy pomysł ciągle leży w szufladzie z powodu braku środków na realizację? Jednym z programów skierowanych do osób myślących o własnym biznesie jest program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. W tym roku na rozkręcenie własnego biznesu można pozyskać blisko 100 tys. zł. Dla kogo są te pieniądze i jak się o nie skutecznie ubiegać krok po kroku?

Blisko 100 tys. zł na założenie firmy; Fot. FORUM/Daniel Dmitriew

Młody przedsiębiorca, który szuka finansowania dla swojego pomysłu może skorzystać z różnych źródeł. Obok popularnych dotacji z urzędu pracy, funduszy unijnych czy funduszy zalążkowych są również programy pożyczkowe.

Geneza i cel programu

Inicjatywa „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” w marcu skończy 6 lat. Początkowo program obejmujący kilka województw szybko stał się projektem ogólnokrajowym. Inicjatywa realizowana jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy z Bankiem Gospodarstwo Krajowego.  Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie niskooprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Ile pożyczki i dla kogo?

Maksymalna kwota pożyczki na rozkręcenie własnego biznesu, o którą może wnioskować przyszły przedsiębiorca stanowi 20-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. W przypadku ubiegania się o środki na stworzenie miejsca pracy limit ten wynosi 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie parametr ten wynosi 4 931,59 zł, co oznacza, że górny limit kwoty pożyczki na podjęcie jednoosobowej działalności wynosi 98 631,80 zł. Maksymalna kwota na utworzenie miejsca pracy wynosi z kolei 29 589,54 zł.

Oprocentowanie pożyczki wynosi

 0,18% w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych

0,44% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla pozostałej grupy docelowej.

Pieniądze w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” nie są dostępne dla każdego. O atrakcyjnie oprocentowaną pożyczkę ubiegać się mogą:

– osoby zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne

– studenci ostatniego roku studiów

– absolwenci – 48 miesięcy od momentu uzyskania dyplomu

Dodatkowo osoba ubiegająca się pożyczkę w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może być zatrudniona na etacie lub innej umowie oraz nie prowadzić innej działalności gospodarczej. Wykluczony jest udział w programie osób, które korzystały z podobnych rządowych programów np. dotacji z urzędu pracy. Wnioskodawca nie może również przekroczyć wieku emerytalnego.

Pośrednicy finansowi oceniają wniosek w terminie do 14 dni roboczych, od momentu otrzymania poprawnie wypełnionego i kompletnego wniosku o pożyczkę. Jeśli konieczne są uzupełnienia, czas rozpatrywania wniosku jest odpowiednio wydłużony

Na co można przeznaczyć pożyczkę?

Aby pozyskać finansowy zastrzyk z programu, należy wypełnić wniosek i złożyć go w instytucji pośredniczącej w danym województwie. Wykaz pośredników dostępny jest na stronie http://wsparciewstarcie.bgk.pl. Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać wyłącznie wydatki, których katalog jest ściśle określony.

Pozyskaną pożyczkę młoda firma może przeznaczyć na:

– środki trwałe potrzebne do uruchomienia biznesu,

– Koszty stałe związane z realizacją przedsięwzięcia przez pierwsze pół roku od rozpoczęcia ( np. koszty wynajmu)  – Towary podlegające sprzedaży w ramach prowadzonej działalności,

– towar przeznaczony do sprzedaży w ramach prowadzonej działalności

– pojazd, z wyłączeniem działalności transportowej
– kursy, szkolenia, warsztaty

Przyznanego wsparcia beneficjent nie może przeznaczyć na:

– prowadzenie spółki prawa handlowego,
– prowadzenie działalności w branży erotycznej,
– zakupy od współmałżonka, osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym oraz od najbliższych członków rodziny, tj. rodziców, dziadków, dzieci, rodzeństwa,
– przejęcie działalności gospodarczej od współmałżonka oraz najbliższego członka rodziny wnioskodawcy, poprzez jednoczesne odkupienie środków trwałych i obrotowych oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,
– kosztów osobowych, tj. ZUS, wynagrodzenia pracownika.

Oprócz prawidłowego wniosku młody przedsiębiorca biorący udział w programie „Pierwszy biznes — wsparcie w starcie” zobowiązany jest do zabezpieczenia spłaty w postaci weksla własnego lub poręczenia osoby trzeciej. Poręczycielem w tym wypadku może być rodzic, dziadek, siostra, znajomy itp. – jeśli tylko spełnione są wymogi formalne dotyczące sytuacji materialnej osoby, która udziela poręczenia.

Spłata pożyczki i karencja

Pożyczkobiorca na zwrot otrzymanej kwoty ma 7 lat. Istnieje możliwość wnioskowania o 1 roczną karencję w spłacie kredytu. Beneficjent zobowiązany jest wydawania środków zgodnie z harmonogramem przedłożonym we wniosku. Do jego obowiązku należy także przedłożenie rozliczenia pożyczki w terminie do 30 dni od momentu wydatkowania ostatnich środków. Młody przedsiębiorca korzystający z tego programu po podpisaniu umowy z instytucją pośredniczącą nie może przez pierwszy rok zawiesić prowadzonej działalności. Nie może także jej zamknąć przez minimum 36 miesięcy.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

marshall89

11 lutego 2020 Odpowiedz

„Dodatkowo osoba ubiegająca się pożyczkę w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może być zatrudniona na etacie lub innej umowie oraz nie prowadzić innej działalności gospodarczej.”

Czyli wynika, że pożyczka jest dla studentów, którzy są dodatkowo leniwi, bo podczas studiów nie pracowali ani dnia. Druga grupa odbiorców to niedorajdy życiowe, bo muszą być zarejestrowane w urzędzie pracy ale od 12 miesięcy muszą żyć wyłącznie z wdychanego powietrza, bo przecież nie mogą pracować. Czy naprawdę ktoś kto chce w tych czasach w 12 miesięcy nie znajdzie pracy?

Generalnie wychodzi na to, że firmę najprościej może założyć patologia, która pobiera zasiłki i inne pomoce z MOP oraz pracuje na czarno.

Avatar

mat

11 lutego 2020 Odpowiedz

Warunki przyznawania tej pożyczki są bez sensu. Jakie pojęcie o biznesie ma osoba długotrwale bezrobotna ( z artykułu: „Dodatkowo osoba ubiegająca się pożyczkę w okresie ostatnich 12 miesięcy od złożenia wniosku nie może być zatrudniona na etacie lub innej umowie oraz nie prowadzić innej działalności gospodarczej.”).
Osoby które muszą pracować żeby jakoś wiązać koniec z końcem, a mają już jakieś doświadczenie w swojej branży, nie mogą liczyć na pomoc.

Avatar

Info

11 lutego 2020 Odpowiedz

Poza podniesionymi tu przez innych uwagami informuję, że poręczenie tylko wekslem własnym jest niemożliwe, a wymagania dochodowe dla żyrantów
(tak, jeden nie wystarczy) na wstępie odsiewają przynajmniej 90% chętnych. Nie dość tego, kwoty we wszystkich programach dla bezrobotnych są czysto teoretyczne w większości lokalizacji – najczęściej znacznie niższe. Ot takie propagandowe pustosłowia rządu, który głównie dba, aby Polacy zbytnio nie rozwinęli polskiej gospodarki. Coraz bardziej jest tak, że aby przeżyć, Polak będzie musiał działać w szarej strefie.

Avatar

bezrobotny_len

11 lutego 2020 Odpowiedz

Można kupić za to lokal na wynajem?

Avatar

RexHunt

11 lutego 2020 Odpowiedz

Kolejna kasa dla nieogarniętych życiowo….albo dla gości typu zawód „syn”….bo nie mogę sobie wyobrazić kogos kto rok nie pacuje i myśli o otwarciu firmy….Te założenia powinny być odwrotne….dla wykształconych, którzy przepracowali w zyciu pare lat i maja jakies doświadczenie, dla osob z kwalifikacjami, wykształconych, zaradnych i przedsiębiorczych….a nie dal patoli albo bananowych dzieci…..

Avatar

Maciek

11 lutego 2020 Odpowiedz

na utworzenie jednego miejsca pracy dają 29 tys, tyle to Urząd Pracy daje, i warunek utrzymania firmy przez 36 miesięcy, w dotacji z Urzędu Pracy jest wymóg utrzymania działalności tylko przez 12 miesięcy i też dają tą samą kwotę, pomijam, że jest to tylko pożyczką, którą trzeba zwrócić, choć oprocentowana bardzo korzystnie, ale jednak pożyczka a nie dotacja bez zwrotna jeżeli się wywiążesz… Ogólnie słaby pomysł mało kto skorzysta….

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*