Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Już można ubiegać się o kolejne świadczenie postojowe. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Po aktualizacji tarczy antykryzysowej świadczenie postojowe nie jest już jednorazowe. Teraz osoby samozatrudnione, ale i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą ubiegać się o kolejne świadczenie. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Fot. Shutterstock/ Lukasz Wrobel

Świadczenie postojowe to dość popularne rozwiązanie wśród przedsiębiorców, o czym wskazują liczby. W ciągu zaledwie pierwszych kilku dni wpłynęło 23 284 wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, 1 094 – wniosków o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Wniosek o świadczenie postojowe

Wysokość uzyskiwanego świadczenia postojowego jest zróżnicowana. Standardowo wynosi 80 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2 080 zł. Jednak są od tego wyjątki, bowiem w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 300 zł), to w takim przypadku świadczenie, będzie równe tej sumie. Jednak na tym nie koniec, bowiem w przypadku osób samozatrudnionych rozliczających się na postawie karty podatkowej przysługuje świadczenie postojowe, w wysokości 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 300 zł.

Świadczenia postojowe

Osoba samozatrudniona* Osoba samozatrudniona, która nie zawiesiła działalności po 1 lutego 2020 r. może ubiegać się o świadczenie postojowe. Jednak jej przychód z prowadzonej firmy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musiał mieścić się w dolnym limicie Dolny limit przychodu: 15 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
Jeśli osoba samozatrudniona zawiesiła swoją działalność przed 31 stycznia 2020 r., również może ubiegać się o świadczenie postojowe.
Pracownik Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł)
* wymienione wymogi nie dotyczą osób samozatrudnionych rozliczający się na podstawie karty podatkowej 
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek, który dostępny jest tutaj, można składać

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – na przykład do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa”.

– Wniosek, który jest jednocześnie oświadczeniem można pobrać z naszej strony lub wypełnić go online przez swoje indywidualne konto na PUE ZUS. I ten sposób jest dużo lepszy gdyż automatycznie weryfikowana jest poprawność wypełnienia wniosku a tylko to jest gwarancją szybkiej wypłaty – mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Ktoś, kto występuje o ponowną wypłatę postojowego nie wpisuje konkretnych kwot a jedynie oświadcza, że sytuacja materialna wykazana we wniosku o świadczenie postojowe nie uległa poprawie – dodaje rzeczniczka. Świadczenie postojowe po aktualizacji może być przyznane więcej niż jeden raz, jednak nie więcej niż trzy razy.

Opóźnienia w płatności świadczenia postojowego

Te osoby, które przekazywały wnioski do ZUS inną np. papierową drogą muszą niestety czekać dłużej. Aby pomoc dotarła do przedsiębiorców jak najszybciej w ZUS został uruchomiony specjalny system do automatycznej obsługi dokumentów, który ułatwia to weryfikację składanych wniosków.

Opóźnienie w wypłacie powodują błędy w składanych wnioskach. Sprawdź, jak się ich ustrzec. Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej – to najczęstsze błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Niestety przepisywanie nazwiska Jan Kowalski, które jest podane we wzorze wypełniania dokumentów zamiast wpisania własnego zdarza się wcale nie rzadko. Dlatego ZUS apeluje, aby nie śpieszyć się i przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje. Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu z opłacania

– Uprzedzam, że osoby, które składają w ZUS wnioski papierowe dostają dużo później wypłatę niż ci, którzy robią to przez Internet. Wypłaty postojowego płyną przede wszystkim na konta tych, którzy składają wnioski poprzez swoje indywidualne konta na PUE ZUS. Ten sposób przekazywania wniosków do ZUS sprawia, że są one automatycznie weryfikowane i przekazywane do wypłaty – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Piotr 10 maj 2020 (11:26)

W zasadzie to nie wiem od czego zacząć.
Chyba od tego, że od :21.04 nie otrzymałem postojowego. Co ciekawe wniosek złożony z mojego profilu w ZUS-ie.
Ale teraz jest najlepsze trafił do urzędu w Katowicach (Mieszkam i prowadzę działalność we Wrocławiu). Tą informację otrzymałem w ZUS-IE we Wrocławiu, dnia :07.05.Oczywiści wybrałem się osobiście do urzędu (dwie godziny w kolejce.
Zadzwoniłem do Pani która zajmuje się tą sprawą. Na marginesie dodzwoniłem się dość szybko. Pani oznajmiła :Tak widzę Pana wniosek. Jest wypełniony poprawnie (tą informację mam z ZUS-u od:23.04)i właśnie idzie zatwierdzić ten wniosek do kierownika i następnie oznajmiła wspaniałą nowinę, CYTUJĘ :
Moja praca na tym się kończy a kiedy Pan otrzyma postojowe NIE WIEM. Tym ja już się nie zajmuję.
Oczywiście złożyłem drugi wniosek o przedłużenie postojowego o kolejny miesiąc.
NO CO JA WIĘCEJ MOGĘ NAPISAĆ