Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać?

Pandemia koronawirusa w Polsce dała się dość mocno we znaki wielu firmom. Jednak, aby przeciwdziałać zbliżającemu się kryzysowi, powstała tzw. tarcza antykryzysowa. Jednym z jej rozwiązań jest świadczenie postojowe dla samozatrudnionych i pracowników. Podpowiadamy jak je uzyskać.

Świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać?; Fot. Shutterstock/ ASkwarczynski

Z powodu pandemii koronawirusa w Polsce, wiele firm zostało zmuszonych do zawieszenia swojej działalności. Tym samym straciły główne źródło przychodów, jednak pomimo tego wciąż muszą wypłacać, chociażby wynagrodzenia swoim pracownikom. Aby przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu, w tzw. tarczy antykryzysowej pojawiło się rozwiązanie jakim jest świadczenie postojowe. Jest ono dedykowane zarówno osobom samozatrudnionym, jak i pracownikom. W ciągu zaledwie pierwszych kilku dni wpłynęło 23 284 wniosków o świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, 1 094 – wniosków o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Komu i ile przysługuje świadczenia postojowego?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw świadczenie postojowe przysługuje, gdy „w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło, umowa agencyjna oraz umowa zlecenie)”.

Świadczenia postojowe

Osoba samozatrudniona* Osoba samozatrudniona, która nie zawiesiła działalności po 1 lutego 2020 r. może ubiegać się o świadczenie postojowe. Jednak jej przychód z prowadzonej firmy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, musiał mieścić się w dolnym limicie Dolny limit przychodu: 15 proc. od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc
Jeśli osoba samozatrudniona zawiesiła swoją działalność przed 31 stycznia 2020 r., również może ubiegać się o świadczenie postojowe.
Pracownik Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy agencyjnej, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło Przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (dla I kwartału 2020 roku, górny limit wynosi 15 595,74‬ zł)
* wymienione wymogi nie dotyczą osób samozatrudnionych rozliczający się na podstawie karty podatkowej 
Źródło: Opracowanie własne MamBiznes.pl na podstawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Wysokość uzyskiwanego świadczenia postojowego jest zróżnicowana. Standardowo wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli 2 080 zł. Jednak są od tego wyjątki, bowiem w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1 300 zł), to w takim przypadku świadczenie, będzie równe tej sumie. Jednak na tym nie koniec, bowiem w przypadku osób samozatrudnionych rozliczających się na postawie karty podatkowej przysługuje świadczenie postojowe, w wysokości 50 proc. wynagrodzenia minimalnego, czyli 1 300 zł.

Zgodnie z ustawą, środki ze świadczenia postojowego przekazywane są w formie bezgotówkowej, zaraz po pozytywnym zaopiniowaniu przez ZUS. Jest to jednorazowa wypłata środków, jednak ustawodawca nie wyklucza kolejnej wypłaty, w przypadku przedłużającego się stanu epidemii w Polsce.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego będzie dostępny w maju, bo o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Jak uzyskać świadczenie postojowe?

W przypadku osób samozatrudnionych należy wypełnić właściwy wniosek, dostępny tutaj i przesłać go do placówki ZUS. Można to również uczynić za pośrednictwem portalu internetowego PUE ZUS. W takim przypadku, po zalogowaniu należy przejść do zakładki Płatnik, a następnie w bocznym menu wybierz [Dokumenty i Wiadomości] – [Dokumenty robocze]. Następnie należy kliknąć przycisk [Utwórz nowy] – wniosek RSP-D można wybrać z listy dostępnych dokumentów.

świadczenia postojowe

Świadczenia postojowe dla samozatrudnionych i pracowników – jak uzyskać? Fot. ZUS

Następnym etapem będzie wypełnienie niezbędnych danych. Gdy to już zostanie wykonane, należy kliknąć „Wyślij”. Dokument można podpisać za pomocą:

  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
  • podpisu zaufanego (PZ ePUAP) lub
  • podpisu osobistego (e-dowodu).

Nieco inaczej wygląda kwestia uzyskiwania świadczenia postojowego w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej. W tym przypadku wystarczy zgłosić taką chęć do swojego ostatniego zleceniodawcy. Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii

W przypadku, gdyby okazało się, że świadczenie jest niezależne, będzie musiał on zwrócić pozyskane środki wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.


Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

pipi

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

co w przypadku dwóch pracodawców U jednego mam umowę o prace u drugiego umowę zlecenie

Avatar

Marzena

9 kwietnia 2020 Odpowiedz

Nie należy Ci się.
Nie możesz mieć innych tytułów do ubezpieczenia w tym umowy o pracę. Natomiast jeśli by to były dwie lub więcej umów zlecenie wtedy bierze się pod uwagę sumę wynagrodzeń z tych umów.

Avatar

Adrian

8 kwietnia 2020 Odpowiedz

Co jeśli ktoś rozpoczął działalność 4-go lutego?

Avatar

Sentil

9 kwietnia 2020 Odpowiedz

to może się podrapać po jajach… 🙂

Avatar

Jarek

12 kwietnia 2020 Odpowiedz

Czy przysługuje prowadzącemu działalność z jednym pracownikiem?

Avatar

Anna

24 czerwca 2020 Odpowiedz

Tak, ja dostalam

Avatar

Martyna

14 kwietnia 2020 Odpowiedz

Czy studentowi, któremu nie opłaca się ZUSu przysługuje postojowe?

Avatar

Daria

21 kwietnia 2020 Odpowiedz

A jesli ktos prowadzi pozarolnicza działalność gospodarczą i oplaca KRUS?

Avatar

Monika

17 kwietnia 2020 Odpowiedz

A co w sytuacji, gdy prowadzę działalność gospodarczą i oprócz tego mam podpisaną umowę zlecenie (nie jako firma)- czy należy mi się postojowe?

Avatar

Marta

21 kwietnia 2020 Odpowiedz

A co w sytuacji, gdy prowadzę działalność gospodarczą i oprócz tego mam podpisaną umowę zlecenie (nie jako firma)- czy należy mi się postojowe?- proszę o odpowiedź

Avatar

Bożena

22 kwietnia 2020 Odpowiedz

A w przypadku prowadzenia działalności jednoosobowej i opłacaniu KRUS? Czy można ubiegać się o postojowe i gdzie?

Avatar

Ela

28 kwietnia 2020 Odpowiedz

Bardzo proszę o podanie źródła Waszego zapisu z tabelki powyżej, który mówi, że: ” Jeśli osoba samozatrudniona zawiesiła swoją działalność przed 31 stycznia 2020 r., również może ubiegać się o świadczenie postojowe. ” Nie mogę nigdzie znaleźć źródła tej informacji. Pozdrawiam.

Avatar

Rafał

25 maja 2020 Odpowiedz

W dniu dzisiejszym otrzymałem odmowę wypłaty świadczenia postojowego (powodem 0,05 umowy o pracę). Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam umowę o pracę w wymiarze 5/100.

Avatar

Magdalena

15 sierpnia 2020 Odpowiedz

Mam pytanie…. Rozwiązano ze mną umowę zlecenia 19.03 z powodu koronawirusa. Zostałam bez środków do życia , wynagrodzenie za pół m-ca przepracowanego w marcu nigdy nie zostało mi wypłacone… Umowa zlecenia zawarta była od 19.12.2019 do 31.12.2020. Nie mogłam liczyć na żadną pomoc ze strony Państwa.. Teraz gdy pojawiło się światełko w tunelu i samodzielnie można składać przez Platformę wniosek do ZUS o postojowe dla umów cywilnoprawnych, okazuje się ze jest ODMOWA ze względu na to, ze po zarejestrowaniu w PUP jako bezrobotna uzyskałam ubezpieczenie i miasto st. Warszawa opłaciło mi składkę w ZUS (całe szczęście, bo w międzyczasie złamałam nogę i gdybym pozbawiona była podstawowej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia, rachunek jaki dostałabym z SOR pogrążyłby mnie całkowicie…). Jest to chora i niesprawiedliwa sytuacja, iż odmawia mi się świadczenia postojowego, mimo, iż warunki bytowe spowodowane covid-19 drastycznie uległy pogorszeniu i zostałam bez środków do życia. Dlaczego osoby, które odzyskały pracę dostają parę tys. zaległych świadczeń z ZUS z opóźnieniem, mimo iz ich sytuacja materialna uległa poprawie, a ja nie mogę liczyć nawet na wsparcie, tylko dlatego, ze zarejestrowałam się jako osoba bezrobotna, dzięki czemu uzyskałam ubezpieczenie. Jest to chora i niesprawiedliwa sytuacja!

Avatar

Tadeusz

14 września 2020 Odpowiedz

A mnie prowadzącemu działalność jako spółka Jawna (ryzykuję całym majątkiem). Odmówiono pomocy. Czy ktoś może wie jak się odwołać?

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*