Które składki na ZUS mogą być zawieszone, w związku z koronawirusem?

Koronawirus w Polsce pogorszył kondycję wielu polskich przedsiębiorców. Jednak rozwiązania wprowadzone przez tzw. tarczę antykryzysową, mają temu przeciwdziałać. Jednym z rozwiązań jest odroczenie, a nawet zwolnienie z płatności składek ZUS.

ZUS

Które składki na ZUS mogą być zawieszone?; Fot. Shutterstock/ nikkimeel

Na naszą skrzynkę kontakt@mambiznes.pl trafia wiele pytań dotyczących tzw. tarczy antykryzysowej. Jednym z najczęściej pojawiających się pytań, jest które ze składek na ZUS mogą być zawieszone. Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw jeśli przedsiębiorca zatrudnia do 9 pracowników może zawiesić składki ZUS zarówno za siebie, jak i pracowników. Dotyczy się to składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należne za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Osoba samozatrudniona również może zawiesić wyżej wymienione składki ZUS. Jednak w tym przypadku musiała prowadzić działalność przed od 1 kwietnia 2020 r.

W ciągu kilku dni do Zakładu ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia składek oraz zawieszenia lub wydłużenia spłaty już zawartych układów ratalnych.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*