Zasiłek opiekuńczy a samozatrudnienie. Co przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą?

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Ponadto mogą być objęci dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. W związku z tym, czy przysługuje przedsiębiorcom zasiłek opiekuńczy? Oto najważniejsze informacje dotyczące tej tematyki.

Zasiłek opiekuńczy a samozatrudnienie

Zasiłek opiekuńczy a samozatrudnienie; Fot. Pexels/ Victoria Borodinova

W przypadku zasiłku opiekuńczego istotne jest, by samozatrudniony był objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Dzięki temu poza już wspomnianym świadczeniem przysługuje także:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek macierzyński,

Zasiłek opiekuńczy dla osób samozatrudnionych przysługuje na takich samych zasadach jak ubezpieczonym podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, czyli np. pracownikom. Zgodnie z art. 32 ustawy  o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa można go pobierać z tytułu sprawowania opieki nad:

  • zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8,
  • chorym dzieckiem w wieku do lat 14,
  • innym chorym członkiem rodziny.

Jak uzyskać i ile wynosi zasiłek opiekuńczy?

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawujesz opiekę, również za dni ustawowo wolne od pracy. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z art. 4 specustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, osobom pobierającym przysługuje dodatkowy zasiłek za okres nie dłuższy niż 14 dni (w przypadku zamknięcia szkół i żłobków)

Art. 4.
1. W przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

2. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w trybie i na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1, i nie wlicza się do okresu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Za okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zasiłek, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje.

Aby uzyskać zasiłek opiekuńczy, wystarczy wypełnić wniosek (dostępny tutaj) i złożyć go w ZUS.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*