Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Urlop macierzyński dla przedsiębiorcy – ile przysługuje? Jaka jest wysokość zasiłku? Jakie wnioski?

Urlop macierzyński przysługuje także dla młodych mam będących przedsiębiorcami, które urodzą dziecko i nie tylko. Przez okres kilkunastu tygodni matka może spędzać pierwsze chwile życia z dzieckiem, otrzymując przez ten okres zasiłek macierzyński. Jednak z urlopu macierzyńskiego dla przedsiębiorców mogą skorzystać nie tylko kobiety, ale także mężczyźni.

Urlop macierzyński dla przedsiębiorcy; Fot. YAY Foto

Aby móc ubiegać się o urlop macierzyński z wypłacanym zasiłkiem, kobieta prowadząca własną działalność gospodarczą musi przede wszystkim opłacać składki chorobowe w ramach ubezpieczenia. Warto zauważyć, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, a urlopem macierzyńskim osoba ubezpieczona jest objęta już od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Składki chorobowa (2019 r.)

Minimalna składka chorobowa dla nowych przedsiębiorców (do 08.2019 r.)

Minimalna składka chorobowa dla przedsiębiorców (do 08.2019 r.)

2,45 proc. 16,54 zł 70,05 zł

Komu przysługuje zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy?

Aby móc ubiegać się o zasiłek macierzyński, przedsiębiorczyni w okresie ubezpieczenia chorobowego musi:

  • Urodzić dziecko
  • Przyjęcie dziecka na wychowanie (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny). W tym wypadku należy wystąpić do sądu z wnioskiem o jego przyznanie
  • Przyjęcie dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (w wieku do 7. roku życia lub 10. roku życia w przypadku dziecka, które ma odroczony obowiązek szkolny). Nie dotyczy rodziny zastępczej zawodowo.

Warto zaznaczać, że  z urlopu macierzyńskiego może również skorzystać ojciec dziecka. Warunkiem jest opłacenie składki chorobowej.

Urlop ojcowski dla przedsiębiorcy – ile przysługuje? Jaka jest wysokość zasiłku?

Jak długo trwa urlop macierzyński dla przedsiębiorcy?

Urlop macierzyński nie może trwać krócej niż 8 tygodni. Wynika to z tego, że część tego okresu matka może przeznaczyć ojcu dziecka. Zgodnie z art. 180 Kodeksem Pracy (podlegają mu także przedsiębiorcy) urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  • 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  • 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  • 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  • 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Warto zauważyć, że kobieta może wykorzystać część swojego urlopu macierzyńskiego (do 6 tygodni) przed porodem. W takiej sytuacji ilość dni wolnych, kiedy przysługuje zasiłek po porodzie skraca się o czas wcześniej wykorzystanego urlopu.

Jak obliczyć wysokość zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców? Krok po kroku

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od wysokości składek opłacanych w trakcie prowadzenia działalności (od zadeklarowanej podstawy, od której oblicza się składki). To, co jest bardzo istotne, to jednorazowa wpłata wyższej składki nie spowoduje wzrostu wypłacanego zasiłku. Nastąpić to może po odprowadzeniu wyższej składki przez pełne 12 miesięcy.

KROK 1

Zaczynamy od poznania podstawy składek ZUS, która do sierpnia 2019 roku wynosi 2859 zł. Aktualne podstawy składek ZUS znajdziesz tutaj. Odliczamy od tego sumę płaconych składek, która wynosi 13,71 proc. (stan na czerwiec 2019).

2 859*(1-0,1371)= 2 467,03 zł

KROK 2

Maksymalna składka na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w 2019 roku wynosi 11 912,50 zł.  Oblicza się ją mnożąc 250 proc. z prognozowanym przeciętnym wynagrodzeniem.

W tym przypadku osoba ubezpieczona opłaciła raz wyższą składkę chorobową. Tym samym zasiłek ten obliczamy:

11 912,50 – 2 859 = 9 053,50

9 053,50* (1-0,1371) = 7 812,27

7 812,27/ 12 = 651,021 zł – jest to część zasiłku macierzyńskiego w przypadku jednorazowego opłacenia składki chorobowej.

KROK 3

Sumujemy składki z kroku 1 i kroku 2

2 467,03 + 651,02 = 3 118,05 zł – jest to podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

KROK 4

Ostatni krok pozwala ustalić rzeczywistą wartość wypłacanego zasiłku macierzyńskiego. Jest on jednak uzależniony od decyzji matki dziecka. Za okres urlopu macierzyńskiego 20 tyg. (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego (przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie) zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Za pozostałe 26 tyg. urlopu rodzicielskiego – 60 proc. podstawy wymiaru. Jeśli mama już na samym początku zdecyduje, że chce mieć jednakową kwotę macierzyńskiego przez cały rok, to wówczas wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi 80 proc.

W naszych wyliczeniach załóżmy, że mama decyduje się na wypłatę jednakową kwotę macierzyńskiego przez cały rok. W związku z tym zasiłek wyniesie:

3 118,05*80 %= 2 494,44 zł

Jednak kwota ta jest kwotą brutto, od której należy jeszcze odjąć podatek dochodowy wynoszący 18 proc (Uwaga! Od października 2019 PIT w pierwszej stawce podatkowej wynosi 17 proc.).:

2 494,44 *(1-0,18) = 2 045,44 zł

Jakie dokumenty trzeba złożyć, aby uzyskać zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy?

Aby móc ubiegać się o przyznanie zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorcy należy dostarczyć wybrane dokumenty, które dostępne są na stronie ZUS. Można to zrobić osobiście, pocztowo lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych.

Czy przedsiębiorca może prowadzić działalność w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego?

W przypadku urlopu macierzyńskiego można prowadzić nadal działalność gospodarczą. W tym okresie przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, jednak nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.