Zarządzanie i pracownicy

Zarządzanie i pracownicy

2010-11-14
Kadra zarządzająca i pracownicy to bardzo istotny element, który będzie decydował o powodzeniu naszego projektu. Coraz częstsze jest przekonanie, że to nie pomysł a ludzie są najważniejsza częścią przedsięwzięcia.
Rynek i konkurencja

Rynek i konkurencja

2010-11-13
Rozdział dotyczący analizy rynku jest jedną z najważniejszych części biznesplanu. W tej części opisujemy całe otoczenie w którym funkcjonować będzie Nasze przedsiębiorstwo. Żadna firma nie działa bowiem w próżni.
Marketing i sprzedaż

Marketing i sprzedaż

2010-11-12
Poprzez tą część biznesplanu musimy pokazać jego adresatowi w jaki sposób zamierzamy zarabiać. Ten fragment powinien przekonać czytającego, że jesteśmy świadomi co?, komu? i w jaki sposób będziemy sprzedawać.
Plany i harmonogram

Plany i harmonogram

2010-11-11
Do realizacji każdego przedsięwzięcia niezbędne jest dokładne zaplanowanie działań, które do tego doprowadzą. Chaos i brak określonego harmonogramu podejmowanych działań może pogrążyć nawet bardzo dobry projekt.
Analiza finansowa

Analiza finansowa

2010-11-10
Każdy biznesplan oprócz rozbudowanej części opisowej musi zawierać szczegółowe szacunki finansowe. Bez nich cała Nasza wcześniejsza praca idzie na marne. Rzetelne obliczenia powinny uwiarygadnić Nasz projekt.

Pit 2016

Czy wiesz, że...?

4,1 mld dol. zapłacił amerykański eBay za internetowy komunikator Skype
POLECAMY
Pomysł na biznes zaprogramował sobie na studiach
Zbuduj prostego robota w 2 godziny.

Bonnier Business Polska