Aligo Capital

fundusz  Aligo Capital inwestuje w innowacyjne przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju. Podmiot powstał…