Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Podatek liniowy – czym jest i dla kogo może być opłacalny?

podatek liniowy

Wśród wielu form opodatkowania, podatek liniowy jest jednym z najprostszych sposobów rozliczania z urzędem skarbowym. To stała stawka, którą płaci się do urzędu skarbowego niezależnie od dochodu. Na czym polega podatek liniowy i dla kogo będzie najkorzystniejszy? Jak go obliczyć i kto może korzystać z tej formy opodatkowania?

Na czym polega podatek liniowy?

Podatek liniowy to taka forma opodatkowania, która uwzględnia stałą stawkę, niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Przedsiębiorca może wybrać tę formę rozliczenia, jeśli wie, że będzie to dla niego opłacalne. Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym płacą urzędowi skarbowemu 19% uzyskanych dochodów z działalności i jest to stała stawka podatkowa.

Stawka liniowa ma oczywiście swoje plusy i minusy. Rozliczenie jest uproszczone, co nie znaczy, że nie można odliczyć od przychodu z działalności na przykład kosztów ich uzyskania. Jednocześnie pewne odliczenia są przy tej formie podatkowej nieosiągalne.

Podatek linowy a dochód z działalności

Najważniejsza różnica między podatkiem liniowym a innymi formami opodatkowania działalności polega na tym, że w rozliczeniu rocznym, dochodów z działalności nie można łączyć z dochodami z innych źródeł. Oznacza to, że podatek jest płacony tylko od wskazanej działalności, a dodatkowe środki nie wpływają w żaden sposób na wysokość podatku.

Podatek płaci się od całego dochodu, niezależnie od jego wysokości. W tym przypadku, ustalając dochód, warto mieć na uwadze koszty uzyskania przychodu związane z działalnością, a także stratę z tytułu prowadzonej działalności. Obydwie wartości można odliczyć od podatku.

Dochód z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym jest więc obliczany w kontekście jednego, konkretnego źródła, z którego można dokonać stosownych rozliczeń. W tego rodzaju podatku nie przysługują nam jednak ulgi, które można odliczyć w innych formach opodatkowania.

Ulgi podatkowe a podatek liniowy

W podatku liniowym nie ma zbyt wiele ulg do odliczania, jednak są sposoby na to, aby pomniejszyć daninę dla Skarbu Państwa. Przede wszystkim w tego rodzaju podatku możesz odliczyć zapłacone już składki zdrowotne do limitu rocznego. Obecnie jest to dość spora ulga, warto więc wykorzystać tę opcję.

Drugą możliwością odliczenia jest strata z prowadzonej działalności gospodarczej w latach ubiegłych. Jeśli w Twojej firmie koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów, jest to odliczenie, które może być korzystne. Dodatkowo, z tytułu podatku liniowego można odliczyć koszty uzyskania przychodu.

Warto przeczytać: Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców. Sprawdzamy jakie korzyści przysługują podatnikom

Opłacalność podatku liniowego – dla kogo będzie korzystny?

Obecnie wiele większych i małych firm korzysta z opcji rozliczania się z fiskusem w formie podatku linowego. Taka forma opodatkowania jest prosta i przejrzysta, dodatkowym plusem jest płacenie jednej stawki niezależnie od wysokości uzyskanego dochodu. Plusami podatku liniowego są:

  • przejrzystość – stała stawka, którą płaci przedsiębiorca, niezależnie od dochodu sprawia, że łatwo jest przewidzieć kwotę zapłaty do urzędu skarbowego.
  • fakt, że dochody uzyskane z różnych źródeł nie łączą się — sprawia to, że dochody, które opodatkowane są liniowo, nie będą miały wpływu na podwyższenie progu dochodowego w przypadku dochodów opodatkowanych na przykład według skali podatkowej.
  • możliwość odliczenia od podatku składek zdrowotnych do limitu rocznego oraz straty z tytułu prowadzonej działalności.
  • uproszczona księgowość – sposób wyliczenia podatku jest łatwiejszy.

Wybór podatku liniowego jest rozwiązaniem dla firm, które posiadają dochód wyższy niż 120 000 zł rocznie. W innym przypadku dużo korzystniejsze będzie opodatkowanie skalą podatkową.

Podatek liniowy a inne sposoby opodatkowania

Choć podatek liniowy ma dużo zalet, nie jest to rozwiązanie dla wszystkich. Przede wszystkim, nie będzie on korzystny dla firm, które mają niewielkie dochody. Jeśli dochód Twojej firmy jest niższy niż wspomniane 120 000 zł rocznie, opodatkowane za pomocą skali podatkowej będzie dla Ciebie korzystniejsze. W takim przypadku płacisz tylko 12% podatku. Jeśli natomiast przekroczysz tę kwotę, w opodatkowaniu skalą podatkową zapłacisz dużo więcej — podatek dochodowy wyniesie aż 32%. 19% podatku liniowego będzie więc na pewno korzystną opcją dla osób zarabiających ponad 120 000 zł rocznie.

Innym sposobem opodatkowania jest ryczałt od dochodów ewidencjonowanych, który proponuje różne stawki podatkowe zależnie od rodzaju wykonywanej działalności. Przedział podatkowy jest przeróżny i mieści się w przedziałach od 2 do 17 procent. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem dla osób, które nie ponoszą dużych kosztów działalności, ponieważ nie ma tutaj możliwości pomniejszenia przychodów o poniesione koszty.

Minusami podatku liniowego może być fakt, że nie ma tutaj możliwości rozliczenia się z małżonkiem, czy odliczenia od podatku ulg za internet, ulgi rehabilitacyjnej czy na dzieci.

Koszty uzyskania przychodu w podatku liniowym

Koszty uzyskania przychodu w podatku liniowym to wszystkie wydatki, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub uzyskiwaniem innych przychodów, jakie można odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu. W koszty można wliczyć na przykład wydatki na zakup surowców i materiałów, szkolenia, wynagrodzenia pracowników, opłaty za wszelkie usługi związane z prowadzeniem działalności, czy też amortyzację środków trwałych.

Wszystkie koszty, które chcemy ująć w rozliczeniu rocznym, należy odpowiednio udokumentować. W różnych sposobach opodatkowania, koszty uzyskania przychodu mają wpływ na obniżenie podstawy opodatkowania i ostatecznie mogą zmniejszyć wysokość podatku do zapłacenia.

Warto też zaznaczyć, że podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym muszą płacić zaliczki na podatek dochodowy. Mogę one być płacone miesięcznie lub kwartalnie. Obliczanie podatku liniowego jest w tym przypadku proste. Od kwoty dochodu (przychód minus koszty) odejmuje się ewentualne straty oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Następnie podstawę opodatkowania mnoży się przez 195. Od tej kwoty można odjąć sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Ważne jest, aby pamiętać, że obliczanie podatku liniowego powinno nastąpić maksymalnie do 20. dnia danego miesiąca.

Dla kogo podatek liniowy?

Podatek liniowy 19% to forma opodatkowana wybierana z uwagi na swoją prostotę oraz transparentność. Choć stawka, którą trzeba zapłacić państwu, wydaje się dość spora, dla niektórych taki sposób rozliczania naprawdę będzie się opłacać. Jak już wspomniano dochody, które przekraczają 120 000 złotych rocznie, opodatkowane są skalą 32%, co jest naprawdę sporym wydatkiem.

Z podatku liniowego mogą korzystać jednoosobowe działalności gospodarcze, a także wspólnicy spółki, która nie ma osobowości prawnej. Z tej formy opodatkowana korzystają też osoby osiągające dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak również działów specjalnych produkcji rolnej, do których należą na przykład uprawy w szklarniach. Wybór podatku liniowego będzie więc zależał także od rodzaju prowadzonej działalności.

Podatek liniowy w Polsce będzie korzystny także dla osób, które posiadają dochody z innych źródeł. Pozwala to odliczyć niektóre ulgi, np. za internet czy rehabilitacyjną z innych źródeł. Ważne jest jednak, aby pamiętać o regularnych zaliczkach na podatek dochodowy, które są koniecznością w tej formie rozliczania z fiskusem. W obliczeniach pomoże prowadzenie uproszczonej księgowości.

Warto przeczytać: Indywidualna interpretacja podatkowa. Kto może o nią wnioskować i ile wynosi opłata?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.