Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

B2B vs umowa o pracę. Kiedy warto przejść z etatu na działalność?

b2b vs uop

Wiele firm oferuje obecnie współpracę na zasadach B2B. Wśród różnych form zatrudnienia, jest to dziś jedno z najchętniej proponowanych rozwiązań. Czy praca na B2B się opłaca? Jakie są plusy i minusy własnej działalności, a jakie umowy o pracę? Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyglądają warunki B2B vs UoP, przeczytaj poniższy artykuł.

B2B vs UoP – różnice

Umowa B2B, inaczej business-to-business, to kontrakt pomiędzy dwoma firmami. Świadczenie usług odbywa się na podstawie prawa cywilnego, a wielkość czy struktura firmy nie mają tutaj większego znaczenia. Z tego też względu umowa B2B jest bardzo często zawierana pomiędzy dużymi przedsiębiorstwami i działalnościami jednoosobowymi, lub też pomiędzy dwoma małymi przedsiębiorstwami.

W umowie B2B chodzi przede wszystkim o wymianę dóbr lub usług między dwoma przedsiębiorstwami, a nie pomiędzy firmą a konsumentem indywidualnym.

Mimo iż umowa B2B może być w pewnych przypadkach uznawana za stosunek pracy, nie wynikają z niej prawa, które są stałym elementem umowy o pracę. Oznacza to, że wszystkie świadczenia i składki, odprowadzane do ZUS są po stronie osoby świadczącej pracę w ramach własnej działalności. Natomiast w przypadku umowy o pracę, składki opłaca pracodawca, pracownik ma też prawo do płatnego urlopu i świadczenia L4.

Koszty prowadzenia własnej działalności — podatki

Umowa B2B to dla osoby zatrudnionej na jej podstawie nieco większa odpowiedzialność, niż w przypadku umowy o pracę czy umowy zlecenia. Decydując się na współpracę B2B, musisz mieć świadomość, że opłacenie składek, a także rejestracja firmy leży po Twojej stronie.

Stałym wydatkiem w przypadku jednoosobowych firm jest na pewno obowiązkowy podatek od działalności. Przedsiębiorca ma w tym przypadku do wyboru podatek liniowy, wynoszący 19% ze składką zdrowotną 4,9 %, ryczałt, wynoszący od 2% do 17% ze składką zdrowotną uzależnioną od wysokości przychodów, oraz opodatkowanie na zasadach ogólnych (podatek do kwoty przychodów 120 tysięcy rocznie wynosi 12%).

Warto przeczytać: Jednoosobowa działalność gospodarcza: z jakich ulg może skorzystać przedsiębiorca?

Inne koszty B2B

Własna działalność to oprócz podatków także koszty składek i inne elementy, składające się na obciążenia finansowe. Wydatki, czekające Cię w związku z działalnością B2B to między innymi:

  • składki ZUS – są one zależne od formy opodatkowania. Warto zauważyć, że w kwestii składek przez pierwsze pół roku przedsiębiorca może skorzystać z tak zwanej ulgi na start, a następnie, przez kolejne 24 miesiące z preferencyjnej składki (Mały ZUS),
  • koszty księgowości – księgowość dla jednoosobowych firm często może mieć formę zdalną. Ważne jest jednak, żeby prowadzić dokładnie wszystkie wyliczenia, związane z działalnością, by uniknąć później problemów,
  • inne wydatki, właściwe charakterowi prowadzonej działalności – mogą to być koszty związane z zakupem sprzętu do pracy czy wydatki komunikacyjne. Część z tego rodzaju rozchodów można doliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Plusy prowadzenia własnej działalności

Choć praca w ramach działalności B2B związana jest pewnymi kosztami i odpowiedzialnością, to ma też swoje zalety. Pracodawcy chętnie zatrudniają do współpracy osoby, prowadzące działalność, z uwagi na brak konieczności odprowadzania składek oraz wypłacania świadczeń. Przy współpracy tego rodzaju można negocjować dużo wyższe stawki, niż w przypadku umowy o pracę. Pomniejszając kwotę o wymagane składki, finalna pensja i tak może być dużo wyższa, niż w przypadku innych umów.

Elastyczność w B2B

Działalność B2B to dużo większa elastyczność. W ramach umowy o pracę pracownik jest zobowiązany do przestrzegania zasad, które regulują czas pracy, formę usprawiedliwień nieobecności czy też liczbę dni urlopowych. Umowa B2B jest pod tym względem bardziej elastyczna, zarówno pod kątem liczby dni urlopowych, jak i godzin wykonywanej pracy.

Zdarza się jednak, że pracodawcy umawiają się z pracownikiem na zasady podobne do tych, które występują na umowie o pracę. W takim przypadku firma płaci osobie zatrudnionej w oparciu B2B za odpowiednią liczbę dni urlopowych, czy też umawia się na płatne L4. Dla pracownika jest to dodatkowe zabezpieczenie, często z dużą wyższą wypłatą, niż w przypadku umowy o pracę.

B2B a konto firmowe

Choć jednoosobowa działalność wydaje się mało skomplikowana i nie można jej porównać z dużą firmą, w kwestii transakcji na rachunku bankowym jest ona traktowana tak samo, jak każde inne przedsiębiorstwo. Co prawda polskie prawo nie nakłada na małych przedsiębiorców obowiązku posiadania konta firmowego przy transakcjach mniejszych niż 15 tysięcy złotych miesięcznie, jednak banki nie są chętne do tego, aby udostępniać konto prywatne do celów firmowych. Z tego też powodu transakcje na rachunkach są monitorowane i jeśli bank zauważy, że konto nie jest wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, może wypowiedzieć klientowi umowę rachunku. Wykorzystanie rachunków reguluje prawo bankowe, i to właśnie na nie banki powołują się, aby kontrolować transakcje. Jeśli transakcje niedozwolone wykonywane są z konta indywidualnego pomimo upomnień, bank może w ostateczności rozwiązać umowę.

Warto sprawdzić: Ranking kont firmowych

Umowa o pracę – czy etat zawsze się opłaca?

Umowa o pracę to stabilność i bezpieczeństwo. Sporo osób, poszukujących stałego zatrudnienia, poszukuje w pracy właśnie takiego typu umowy. Zatrudnienie tego rodzaju charakteryzuje się przede wszystkim tym, że to po stronie pracodawcy leży opłacenie wszystkich składek i innych kosztów, ponoszonych przez pracownika na rzecz zakładu. Zalety umowy o pracę to przede wszystkim:

  • ochrona pracownika w trakcie wykonywania stosunku pracy — umowa o pracę daje pracownikowi prawo do ochrony przed zwolnieniem z powodu nieuzasadnionych przyczyn,
  • stałe wynagrodzenie, określone w umowie, co daje pracownikowi bezpieczeństwo finansowe,
  • ubezpieczenia i świadczenia socjalne, których koszt ponosi pracodawca – są to między innymi prawo do emerytury, płatnego L4, czy urlopu wypoczynkowego,
  • jasne określenie obowiązków i praw — umowa o pracę precyzyjnie określa obowiązki i prawa zarówno pracownika, jak i pracodawcy, co pomaga uniknąć nieporozumień,
  • dofinansowania i premie, często przewidziane w kodeksie pracy, jak na przykład różnego rodzaju nagrody jubileuszowe.

Choć umowa o pracę ma wiele plusów, warto mieć także świadomość, że jest ona kojarzona z większą kontrolą. Przy tej formie zatrudnienia obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracownika są jasno określone w umowie i wszelkie próby niewywiązania się z nich mogą skończyć się zwolnieniem. Dotyczy to także przestrzegania godzin pracy czy kwestii wybierania dni urlopowych, które w przypadku stosunku pracy nie zawsze mogą być zbieżne z oczekiwaniami pracownika.

W jakich branżach sprawdzi się B2B?

Umowa B2B to rozwiązanie często spotykane w branżach związanych ze sztuką, takich jak grafika komputerowa czy copywriting. Często umowę B2B proponuje się także dziennikarzom. Na tego rodzaju kontrakcie chętnie pracują też informatycy, czy prawnicy. Dzięki elastyczności tej formy zatrudnienia, a także dużo większym zarobkom, niż w przypadku umowy o pracę, B2B sprawdzi się w zawodach, które wymagają niestandardowego podejścia, a czas pracy nie jest ściśle określony.

Własna działalność to jednak rozwiązanie dla osób, które mają już jakieś bezpieczeństwo finansowe, lub które trafiły w miejsce, gdzie proponuje się im dobre i stabilne warunki finansowe. Warto mieć świadomość, że w przypadku własnego biznesu, opłacanie składek i podatku jest kwestią obowiązkową, niezależnie od zarobków. Dobrze jest więc przemyśleć założenie działalności, zanim zapadnie decyzja o współpracy z konkretną firmą. W przypadku umowy B2B vs UoP nie ma jasnych odpowiedzi – warto przemyśleć wszystkie za i przeciw i wybrać najlepszą opcję, dopasowaną do charakteru wykonywanej pracy i wybranej przez Ciebie ścieżki kariery.

Warto przeczytać: Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Co mówi na ten temat Kodeks pracy?

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.