Smart Skipass

Rozwijamy projekt Smart Skipass. Dokładnie Skipass w Telefonie. Opracowaliśmy aplikację i technologię, która…