Czy osoby samozatrudnione mogą skorzystać z tarczy finansowej?

Koronawirus dał się dość mocno we znaki przedsiębiorcom, w tym osobom samozatrudnionym. Jedną z form pomocy jest tarcza finansowa, jednak nie każdy może z niej skorzystać. Dlatego pojawia się pytanie czy osoby samozatrudnione mogą skorzystać z tarczy finansowej.

tarcza finansowa a osoby samozatrudnione

Czy osoby samozatrudnione mogą skorzystać z tarczy finansowej? Fot. Shutterstock/ SewCream

Kryzys spowodowany przez epidemię koronawirusa w Polsce, przyczynia się do coraz gorszej sytuacji wielu rodzimych przedsiębiorców. Jednak aby przeciwdziałać zarówno licznym bankructwom, jak i zwolnieniom, rząd przygotował  pierwszym etapie tarczę antykryzysową, a w drugim tarczę finansową w ramach której przedsiębiorcy mogli liczyć na częściowo bezzwrotne wsparcie w wysokości do 3,5 mln zł. Jednak pojawiły się liczne pytania, które spływały na naszą skrzynkę redakcyjną czy osoby samozatrudnione również mogą skorzystać z tarczy finansowej?

Sprawdź! Jakie oferty kredytów i pożyczek dostępne są dla Twojej firmy

Osoba samozatrudniona a mikroprzedsiębiorca

Pod pojęciem osoby samozatrudnionej należy rozumieć osobę fizyczną, która podjęła decyzję by, zamiast pracować na etacie i działać na rynku w cudzym imieniu, na cudzy rachunek i cudze ryzyko gospodarcze, podejmować działania we własnym imieniu, na własny rachunek i na własne ryzyko. Jednocześnie nie może zatrudniać pracowników. Jednak zgodnie z art. 7 Prawa Przedsiębiorców, taką osobę można definiować niekiedy jako mikroprzedsiębiorcę. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest, aby w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych, przedsiębiorca „osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro”.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawnym jest jeszcze jeden warunek, aby móc definiować się jako mikroprzedsiębiorca. W tym czasie przedsiębiorca powinien zatrudniać mniej niż 10 pracowników, a więc od 0 do 9 osób. Tym samym, każda osoba samozatrudniona warunek ten spełnia.

Mikrofirma w tarczy finansowej

Mikroprzedsiębiorcy zostali również ujęci w tarczy finansowej. W ramach tej formy pomocy mogą oni uzyskać wsparcie w wysokości do 324 tys. zł. Wysokość uzależniona jest od liczby pracowników, co nie jest dobrą wiadomością dla osób samozatrudnionych. Bowiem jak wynika z przelicznika PFR, najniższą wartość subwencji wynosi 12 tys. zł, jednak warunkiem jest zatrudnienie co najmniej jednej osoby. Oznacza to, że osoby samozatrudnione nie mogą skorzystać z pomocy w ramach wsparcia finansowego udzielonego przez PFR.

Jednak po aktualizacji tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z bezzwrotnej pożyczki do 5 tys. zł. Więcej o tej formie wsparcia przeczytasz tutaj. Alternatywą dla pomocy publicznej są kredyty dla firm:

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Komentarze

Avatar

Aktywator - Konrad Dębkowski

23 kwietnia 2020 Odpowiedz

Wedle dostępnych dokumentów – z tarczy finansowej może skorzystać przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników. Jeśli jest sam – nie dostanie nic.

Avatar

Polak

9 maja 2020 Odpowiedz

@Aktywator – Konrad Dębkowski na tym polega pomoc z tarczy finansowej. Wsparcie dla mikrofirm jest uzaleznione m.in. od liczby zatrudnionych osób, w związku z tym jednoosobowe działalności gospodarcze po prostu nie łapią się w te kryteria.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*