Milanowskie Muzeum Gier i Komputerów

Projekt zapoczątkowany został w marcu 2020 roku, a zatem w dobie początków rozprzestrzeniania…