Czy mogę zwolnić pracownika i nie stracić dotacji?

Zarówno w tarczy antykryzysowej, jak i tarczy finansowej pojawiły się liczne zapisy, które mają uchronić pracowników przed utratą pracy. Wynika to z tego, że chcąc nie zwracać danej formy pomocy, liczba osób zatrudnionych musi pozostać niezmienna. Jednak o jakich pracownikach jest mowa?

Warto zauważyć, że nie o każdym pracowniku można powiedzieć, że jest naszym pracownikiem. Może wydawać się to niczym niezły galimatias, jednak nie z perspektywy Kodeksu Pracy. Mówi on, że aby uznać kogoś za osobę zatrudnioną musi ona mieć:

  • umowy o pracę,
    • powołania,
    • wyboru,
    • mianowania,
    • spółdzielczej umowy o pracę

Każda inna forma zatrudnienia osoby fizycznej, a więc np. umowa zlecenie czy też umowa o dzieło oznacza, że pozostaje on z pracodawcą w pracowniczym stosunku pracy. Zatem nie można mówić o zatrudnieniu w takim przypadku. Zatem zwalniając takiego pracownika, przedsiębiorca nie łamie warunków zapisanych w tarczy antykryzysowej czy też finansowej.

Rzadko firmy zwalniają pracowników

Choć wydawać by się mogło, że czas kryzysu to czas zwolnień to nie do końca tak jest. W kwietniu stopa bezrobocia tylko nieznacznie wrosła, o czym więcej przeczytasz tutaj. Może to świadczyć, że wielu przedsiębiorców, decyzję o zwolnieniu pracowników odkłada na sam koniec, a więc do momentu gdy już nie ma innego wyjścia.

Sprawdź, także jak skorzystać z różnych rozwiązań ujętych w tarczy antykryzysowej

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*