Stworzyli start-up, który pozwoli na zmniejszenie kosztów obsługi prawniczej

Grupa prawników chcąc wyjść naprzeciw zmieniającym się realiom rynku prawniczego stworzyli innowacyjny start-up,…

Kancelarie prawne dla start-upów

Każdy start-up ma do czynienia z prawem, przepisami czy regulacjami. Przy zakładaniu spółki,…