Czy Szwedzi zlikwidują monopol na alkohol?

Zwiększanie dostępu do alkoholu nie spowodowało wzrostu negatywnych zjawisk takich jak śmiertelność czy…