Warszawskie czapki i kapelusze ze 150-letnią tradycją

– To jest firma z bardzo długoletnią tradycją. Jestem chyba najstarszą firmą w…