Szukaj

Zaliczka kwartalna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)

Kalkulator dotyczy 2019 r.

Obliczenie podatku nie uwzględnia skali ulgi dla najniżej zarabiających do wysokości 8 000,00 zł.

Kalkulator uwzględnia tylko ulgę do wysokości 556,02 zł rocznie, jedynie do wysokości górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej tj. jest do kwoty 85 528,00.

Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 r. poz. 1509 z dnia 8 sierpnia 2018 r.) art 27 ust 1b ulga podatkowa w wysokości 556,02 zł rocznie nie będzie miała zastosowania do uzyskanych dochodów powyżej pierwszego progu skali podatkowej tj. powyżej kwoty 85 528,00 zł.

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Dostępne wzory i formaty do pobrania:

doc_5272-0.xls
Liczba stron: 1