Nawet 425 tys. zł dotacji na promocję firmy za granicą. Rusza nabór w programie Go to Brand

Przedsiębiorcy planujący zagraniczną ekspansję mogą pozyskać na ten cel nawet 425 tys. zł dotacji. Niebawem rusza szósta edycja programu Go to Brand realizowanego przez PARP. W poprzednich naborach o dofinansowanie ubiegało się ponad 4 tys. podmiotów.

Na początku lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach konkursu z poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”. Kto może się ubiegać o środki i na jakich zasadach przyznawane jest wsparcie?

Jaka kwota i dla kogo program Go to Brand?

Przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem finansowego zastrzyku wspierającego międzynarodowy rozwój musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym. Preferowane są podmioty z takich obszarów jak: IT, ICT, farmacja, biotechnologia, energetyka czy moda. Wspólnym mianownikiem wszystkich wniosków, które chcą z powodzeniem przebrnąć cały proces oceny musi być innowacyjność produktu. Celem programu jest bowiem wspieranie podmiotów, które poprzez budowanie swojej rozpoznawalności będą także promowały brand Polski na całym świecie. O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Maksymalna kwota, którą firma może pozyskać wynosi 425 670 zł. Łączna wartość zgłaszanego przez przedsiębiorstwo projektu nie może przekroczyć 1 mln zł. Od firmy ubiegającej się o dofinansowanie z Go to Brand wymagany jest wkład własny na poziomie minimum 15 proc. wartości projektu. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług). Mowa o udziale w targach i innych wydarzeniach, które zwiększają rozpoznawalność brandu poza Polską.

Na co można wydać dotację?

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie w konkursie. Jednak każdy ze złożonych wniosków musi dotyczyć innej marki produktowej oraz wnioski muszą obejmować uczestnictwo w różnych branżowych programach. W zależności od rodzaju projektu przedsiębiorca może wnioskować o dofinansowanie m.in.:

– kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie
– podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach (np. diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej)
– transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach (np. zakup biletów, ubezpieczenie bagażu, koszty odprawy celnej, spedycji
– usług doradczych związanych z przygotowaniem do targów
– reklamy w mediach targowych

Szukasz kapitału na założenie firmy? Oto skąd wziąć pieniądze w 2020 roku

Terminy i rozpatrywanie wniosków w Go to Brand?

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpocznie przyjmowanie wniosków w dniu 11 lutego. Przedsiębiorcy zainteresowani konkursem Go to Brand zobowiązani są do wypełnienia i wysłania wniosków w formie elektronicznej (online). Zamknięcie naboru nastąpi 11 marca roku 2020 o godzinie 16.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu wynosi 80 dni od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie konkursie. Pula środków, która trafi do przedsiębiorców w ramach tego programu to 300 mln zł.

W listopadzie ubiegłego roku PARP zorganizowała szkolenie dotyczące programu. Poniżej prezentujemy nagranie z tego spotkania, podczas którego padło wiele odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące firmy myślące o pozyskaniu dotacji.

Przeczytaj także na MamBiznes.pl

Komentarze

Avatar

Nemo

20 stycznia 2020 Odpowiedz

Trwonienie publicznych środków ! Kasa dla znajomków .

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*