binkow

Użytkownik
 • Zawartość

  106
 • Rejestracja

 • Ostatnio

Wszystko napisane przez binkow

 1. Papiery komercyjne to krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane głównie przez przedsiębiorstwa, ale także banki i samorządy w ramach umowy programowej, zawieranej z agentem emisji, którym z reguły jest bank. Papiery te bywają również określane jako KPD (krótkoterminowe papiery dłużne) lub KWIT-y. Krąg nabywców papierów komercyjnych stanowią głównie banki, przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze, Narodowe Fundusze Inwestycyjne i firmy zagraniczne.
 2. Prowadzenie działalności w domu daje możliwość podatkowego skonsumowania wielu tzw. codziennych wydatków. Do koszów uzyskania przychodu zaliczyć można bowiem wydatki w takiej części, w jakiej dotyczą one prowadzonej działalności gospodarczej. Tylko teraz jak obliczyć ile mozna wliczyć w koszty działalności, a ile wynoszą koszty prywatne?
 3. W sumie pomysł nie jest zły. Gabinety na zasadzie Spa staja się coraz bardziej popularne, ludzie bardzo chętnie korzystają z takich usług. Więcej kobiet korzysta z gabinetu odnowy biologicznej choc pewnie i mężczyzni się skuszą na masaż :P
 4. Ryczałt oblicza się w następujący sposób: przychód pomniejsza się o składki społeczne, w tym skladkę zdrowotną,a następnie mnoży się przez stawkę podatku. Stawka ryczałtu z tytułu umowy najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, dla podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej, wynosi 8,5 proc., gdy przychody nie przekraczają 4 tys. euro, natomiast po przekroczeniu tej kwoty stosuje się stawkę 20-proc.
 5. Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z podobnymi formalnościami jak jej rozpoczęcie. Przedsiębiorca musi więc kolejno wyrejestrować się w organie ewidencyjnym, urzędzie skarbowym, statystycznym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku od towarów i usług to w przypadku zaprzestania działalności, osoby fizyczne powinny w ciągu 30 dni od zaprzestania działalności sporządzić spis "z natury" towarów (wyceny dokonuje się według ich przeciętnej ceny w danej miejscowości), które nie zostały sprzedane, a następnie w ciągu 14 dni od sporządzenia zawiadomić o tym urząd skarbowy i wpłacić należny podatek VAT.
 6. binkow

  Kursy walut

  Teraz robi się coraz bardziej ciekawie. Zobaczymy co to będzie jak w Polsce będzie Euro. Jak myślicie stracimy na tym? Dużo osób obawia sie tego momentu, no ja też nie wyobrażam sobie jak oni nam policzą złotówki na euro. Będąc w uni musimy mieć jednak wspólną walute.
 7. Działalność gospodarcza plus dodatkowe zlecenie Osoba taka podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z jednego z tylko tytułu, drugi może stanowić podstawę do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Nie trzeba bowiem opłacać dwóch takich samych składek. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może przystąpić osoba prowadząca działalność lub wykonująca umowę-zlecenie, dla której ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest obowiązkowe, natomiast dla kogo ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest dobrowolne, nie może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
 8. Mam okazje od czasu do czasu sprzedawać tanią odzież. Czy żeby ją sprzedać np. na allegro potrzebuję mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą? Czy jest może jakaś kwota do której nie muszę rejestrować firmy? Ta sprzedaż byłaby okazjonalna i może wystarczy np rozliczyć się z US tzn. zapłacić podatek od zysku?
 9. binkow

  Rodzaje leasingu

  W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, leasing finansowy zawiera klauzulę o wykupie przedmiotu przez leasingobiorcę na zakończenie umowy. Po spłacie ostatniej raty, dochodzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na leasingobiorcę. Umowa leasingu finansowego jest bardzo podobna do umowy kredytowej.
 10. Akces Polski do Unii Europejskiej otwiera przed polskimi przedsiębiorcami nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Od 1 maja 2004 polski przedsiębiorca może otworzyć firmę za granicą w każdym z 25 krajów członkowskich UE. Swobodę prowadzenia działalności gospodarczej gwarantuje Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.
 11. Zgodnie z prawem reklama typu pop-up nie jest zakazana. Jednak w opinii Urzędu, niektóre jej formy – w szczególności okienka internetowe pozbawione funkcji natychmiastowego wygaszenia lub zaprojektowane specjalnie w celu obchodzenia blokad stosowanych w programach antywirusowych posiadających opcję blokady – mogą stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności użytkowników sieci. Tego obowiązujące przepisy zakazują.
 12. Gra giełdowa oparta jest o system notowań ciagłych opóźnionych o 15 minut z możliwością krótkiej sprzedaży akcji wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Grając na takiej giełdzie niczym nie ryzykujesz a możesz zgłębić wiedze o inwestowaniu by potem odnosić sukcesy na prawdziwej giełdzie.
 13. Cesja jest to forma sprzedaży czy raczej przelewu wierzytelności, umowa, przez którą wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na inną osobę przedmiotem cesji może być każda wierzytelność, o ile nie sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania
 14. binkow

  Pytanie o leasing

  W umowie leasingu właścicielem przedmiotu leasingu jest Leasingodawca. Lesingobiorca używa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób określony w umowie. Prawo własności może zostać przeniesione dopiero po zakończeniu umowy, za cenę w niej określoną, o ile Leasingobiorca uregulował wszystkie należności wynikające z zakończonej umowy.
 15. binkow

  Niższy ZUS

  Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (jest ogłaszana przez ZUS 4 razy w roku, na okresy luty-maj, czerwiec-sierpień, wrzesień-listopad i grudzień) dla większości osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, która nie może być niższa niż 60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Obecnie wynosi ona 1770,82 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy tych osób (liczone od tej podstawy) za okres wrzesień-listopad tego roku (opłacane do ZUS odpowiednio do 10 października, listopada i grudnia) nie mogą być niższe od kwot: • na ubezpieczenie emerytalne 345,66 zł (19,52 proc. podstawy wymiaru), • na ubezpieczenia rentowe 106,25 zł (6 proc. podstawy wymiaru), • na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe 43,39 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru), • na Fundusz Pracy 43,39 zł (2,45 proc. podstawy wymiaru).
 16. binkow

  ZUS/US

  Obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy zależy od tytułu, z jakiego dana osoba podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, czy jest objęta tymi ubezpieczeniami obowiązkowo oraz w jakiej wysokości osiąga przychody, od których są naliczane składki. Wywiązywanie się z obowiązku opłacania składek na ten fundusz jest ważne, ponieważ od okresu ich opłacania zależą m.in. uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych.
 17. W internecie mozna spotkac bardzo dużo ofert pracy polegającej na klikaniu w bannery reklamowe bądz wypełnianiu ankiet. W takiej pracy raczej dużych pieniędzy nie zarobisz chyba że będziesz zachęcał osoby aby zapisywały się z twojego polecenia.
 18. Od 20 września 2008 r. wchodzą w życie oczekiwane przez przedsiębiorców przepisy dotyczące zawieszenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Obecnie nie będzie już możliwe – jak przed 20 września 2008 r. – zgłoszenie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej i nie wykonywanie jej. Trzeba bowiem w takim wypadku zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej (formalnie), albo zgłosić zmianę daty jej rozpoczęcia.
 19. binkow

  Spam

  SPAM niestety dręczy każdego który nie umie się przed nim zabezpieczyć. Zdanie "żyjemy w świecie SPAM'u" jest bardzo właściwe ponieważ spam istnieje nie tylko jako wiadomość elektroniczna lecz również są to reklamy na budynkach lub w gazecie. Jeżeli chodzi o Spam elektroniczny to są na świecie bardzo proste sposoby aby go unikać. Wystarczy ściągnąć sobie specjalny program, który jest wyposażony w filtr antyspamowy.
 20. Domy maklerskie w internecie oferuja najnizsze prowizje, coś okolo 0,39% wartosci transakcji, ale minimum 5 zł. zatem żeby nie nadplacac za transakcje, trzeba wydac minimum 1300 zł za papiery. to samo dotyczy sprzedazy, ale tam jeszcze dochodzi podatek, wszystkie wyliczenia maja byc w picie.
 21. Przed wyborem biura warto zapoznać się z informacjami na temat każdego z nich. W internecie bez problemu można znależć najważniejsze informacje o biurach maklerskich. Ja słyszałem duzo dobrego o ING Securities ale to było pare miesięcy temu, a teraz to wszystko bardzo się szybko zmienia :P
 22. Witam Do jakiej wartości Euro można amortyzować samochód osobowy (ograniczenia). Z jakiej ustawy to wynika i jakie było ograniczenie w latach 2000-2008. Czy wartości uległy zmianie i od kiedy?
 23. Firmy wybierają rozwój poprzez franczyzę, aby szybko rozwinąć swoje sieci detaliczne i uzyskać efekt skali. Pozwala to na obniżenie efektywnych kosztów funkcjonowania sieci i ekspansję dzięki większej specjalizacji firmy. Mysle że franczyzna jest lepsza od ajencji gdyż w tej pierwszej formie jest większa swoboda w realizacji.
 24. Wyskakujące okinka są bardzo natrętne, bo często po ich zamknięciu pojawiają się kolejne. Nierzadko trzeba się wykazać nie lada sprytem, by zdążyć je pozamykać, nim załadują swoją zawartość. Jest to bardzo popularna forma reklamy więc raczej szybko nie znikną. Czytałem że są jednak programy, które blokują przed nimi.
 25. Nakładca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlega natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu, na własny wniosek może natomiast zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego. W przypadku wykonywania równocześnie umowy o pracę nakładczą i np. umowy zlecenia, składka zdrowotna jest obowiązkowa z obydwu tych tytułów.