27 marca 2017
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 marca 2017
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

20 marca 2017
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

20 marca 2017
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

16 marca 2017
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

10 marca 2017
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

7 marca 2017
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

27 czerwca 2016
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 czerwca 2016
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

20 czerwca 2016
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

20 czerwca 2016
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

16 czerwca 2016
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

10 czerwca 2016
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

16 maja 2016
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

10 maja 2016
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

9 maja 2016
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

20 kwietnia 2016
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

22 lutego 2016
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

22 lutego 2016
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

22 lutego 2016
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

10 lutego 2016
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

28 grudnia 2015
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

21 grudnia 2015
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

21 grudnia 2015
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

21 grudnia 2015
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

15 grudnia 2015
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

25 listopada 2015
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 listopada 2015
Ryczałt

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą