Słabnący złoty oznacza zyski i straty

Za polityczny pat w Grecji Polacy zapłacą droższym paliwem, wakacjami i towarami importowanymi.…