W jakie pomysły inwestują fundusze Venture Capital?

Fundusze venture capital mają tą zaletę, iż inwestują w spółki nie notowane na…