7 czerwca 2013
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

25 marca 2013
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 marca 2013
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

20 marca 2013
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

20 marca 2013
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

15 marca 2013
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

11 marca 2013
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

7 marca 2013
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

25 lutego 2013
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 lutego 2013
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

20 lutego 2013
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

20 lutego 2013
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

15 lutego 2013
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

11 lutego 2013
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

7 lutego 2013
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

26 listopada 2012
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 listopada 2012
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

20 listopada 2012
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

20 listopada 2012
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

25 października 2012
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

22 października 2012
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego

22 października 2012
CIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne

15 października 2012
ZUS

Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników opłacają składki oraz składają deklarację

10 października 2012
ZUS

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie rozliczają się z ZUS

8 października 2012
Karta podatkowa

Termin wpłaty podatku przez podatników rozliczających się według karty podatkowej

8 października 2012
PIT

Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

25 września 2012
VAT

Termin rozliczenia podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc – VAT 7

20 września 2012
Ryczałt

Termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego