20 czerwca 2008
CIT-5

Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu

16 czerwca 2008
ZUS

Termin płatności składek oraz złożenia deklaracji przez pracodawców zatrudniających pracowników

10 czerwca 2008
VAT

Termin przekazania sprawozdania do systemu INTRASTAT, za poprzedni miesiąc kalendarzowy

10 czerwca 2008
ZUS

W tym terminie z ZUS rozliczają się przedsiębiorcy opłacający składki za siebie. Składka na Fundusz Pracy

9 czerwca 2008
Karta podatkowa

Podatek dochodowy od podatników rozliczających się w formie karty podatkowej

9 czerwca 2008
Ryczałt

Zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od wypłaconych w poprzednim miesiącu dochodów z tytułu udziału w zyskach

5 czerwca 2008
ZUS

Zapłata składek za kwiecień na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i FGŚP przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

9 czerwca 2006
CIT

Termin wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego. Termin złożenia deklaracji oraz wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od zagranicznych osób prawnych