Xevin Investments

Fundusz rozpoczął działalność w 2008 roku i poszukuje projektów będących na wczesnym etapie rozwoju.…