Zmiana przepisów zachęci do prowadzenia mediacji

Zmniejszenie obłożenia sądów ilością rozpatrywanych spraw oraz zwiększenie odsetek sporów zakończonych w formie polubownej…