Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – jakie dotacje? Ile może otrzymać przedsiębiorca?

Zatrudniając osobę niepełnosprawną można nie tylko pomóc drugiemu człowiekowi, ale także obniżyć koszty…

Platforma pomaga niepełnosprawnym w znalezieniu pracy

Odsetek aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce 28 proc. i jest dużo niższy od…

Chorzy psychicznie dostaną pracę

Walczą nie tylko z przewlekłą chorobą, ale także z uprzedzeniami pracodawców. Osoby ze…