Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak założyć działalność gospodarczą?

Osoba, która zdecyduje się dołączyć do grona osób przedsiębiorczych, prowadzących własną działalność gospodarczą, musi być świadoma tego, że już na początku nowej drogi zawodowej będzie podejmować wiele ważnych decyzji i dokonywać trudnych wyborów. Te pierwsze decyzje i wybory będą miały olbrzymie znaczenie i wpływ na jej dalszą działalność.

Przede wszystkim należy zdecydować, w jakiej formie najkorzystniej prowadzić działalność gospodarczą: czy jako osoba fizyczna? czy jako osoba prawna? czy jako jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej?

W kolejnych artykułach krok po kroku przedstawimy Państwu, jakie wady i zalety mają poszczególne formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania. Kiedy i jaka forma działalności, czy forma opodatkowania jest najbardziej korzystna? Skąd pozyskać środki na rozwój działalności? Jaki rachunek bankowy wybrać?   

Jednoosobowa działalność gospodarcza osoby fizycznej

Na początku przedstawimy najpopularniejszą i najprostszą z form działalności gospodarczej, jaką jest jednoosobowa działalność osoby fizycznej, którą na ogół wybierają samodzielni przedsiębiorcy.

Dotychczas osoba, która rozpoczynała działalność w takiej formie, musiała przejść bardzo dobrze zaplanowaną drogę rejestracji. Bez odpowiednich dokumentów i ściśle ustalonej kolejności wizyt w poszczególnych urzędach, proces rejestracji działalności zajmował nawet kilka tygodni.

Przedsiębiorca przechodził przez poszczególne etapy rejestracji działalności gospodarczej:

– złożenie w Urzędzie Miasta i/lub Gminy wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
– złożenie w Głównym Urzędzie Statystycznym  wniosku o nadanie numeru REGON;
– założenie firmowego rachunku bankowego;
– zgłoszenie działalności do Urzędu Skarbowego;
– zgłoszenie działalności do ZUS.

Zasady prowadzenia  ewidencji działalności gospodarczej  reguluje w Polsce ustawa  z dnia 19. listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej . Jednak 31. marca 2009r. wejdzie nowelizacja tej ustawy dotycząca zakładania działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Zgodnie z treścią znowelizowanej ustawy, indywidualny przedsiębiorca nie będzie już zmuszony do chodzenia od urzędu do urzędu – wystarczy, że złoży w urzędzie gminy tylko jeden wniosek, który zawierać  będzie dane niezbędne do pozostałych, niezbędnych zgłoszeń.

Organ ewidencyjny będzie zobowiązany do zgłoszenia i dopełnienia za zakładającego firmę wszystkich formalności z krajowym rejestrem urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacją NIP oraz zgłoszeniem płatnika składek do systemu ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z nowymi zasadami urzędnik wpisze przedsiębiorcę do ewidencji niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Zatem przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już od dnia wpisu. Wyjątki będą dotyczyć sytuacji, gdy do rozpoczęcia działalności niezbędne będzie uzyskanie koncesji, bądź zezwolenia.

W ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku to gmina zobowiązana będzie przesłać go do urzędu statystycznego, ZUS i urzędu skarbowego. Na jego podstawie przedsiębiorca dostanie numer NIP, będzie też zgłoszony jako płatnik składek w myśl przepisów o ZUS lub KRUS.

Sam wniosek będzie można też złożyć elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej danej gminy. Będzie on od razu ważny, ale pod warunkiem, że  wypełniający go posiada własny podpis elektroniczny. Jeżeli go nie ma, to w ciągu trzech dni od złożenia wniosku otrzyma od gminy zawiadomienie o terminie i miejscu podpisania dokumentu.

Wniosek o wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie będzie podlegać opłacie.  

Przyznać należy, że powyższa zmiana to krok w dobrym kierunku. Jednak krok ten jest wciąż zbyt mały, by w znaczący sposób ograniczyć i uprościć formalności związane z założeniem działalności gospodarczej.

Trudno w tej chwili ocenić, jak zmodyfikowany system będzie funkcjonował w praktyce. Już teraz wątpliwości budzić może fakt skrócenia procesu rejestracji przedsiębiorcy.

Z ustawy wynika, iż gmina zobowiązana będzie wysłać zaświadczenie o wpisie do urzędu statystycznego, stamtąd wniosek powędruje do urzędu skarbowego (co istotne – jednym z warunków rejestracji NIP jest posiadanie numeru REGON), a następnie do ZUS. Mając na uwadze, iż dokumenty będą przekazywane z urzędu do urzędu za pośrednictwem przesyłek poleconych, a w każdym z urzędów proces rejestracji zajmie 3 dni, termin dopełnienia wszystkich formalności rejestracyjnych może się znacznie wydłużyć.

Dodatkowo nasuwa się pytanie dotyczące założenia konta firmowego przez Przedsiębiorcę. Jak tego dokonać? W większości banków, aby takie konto otworzyć należy okazać przynajmniej dokument z nadanym numerem REGON i zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeśli Przedsiębiorca skorzysta z modelu rejestracji – o którym mowa w znowelizowanej ustawie – będzie zmuszony w późniejszym czasie zgłosić się z umową rachunku bankowego w urzędzie skarbowym celem aktualizacji zgłoszenia.

Łatwo można wywnioskować, że przedsiębiorca, któremu będzie zależało na jak najszybszym uzyskaniu wszystkich niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej dokumentów, i tak będzie zmuszony  udać się do każdego z urzędów osobiście.


Polecamy:

– Wszystko o VAT

– Formy opodatkowania

– Jakie są formy działalności gospodarczej

Łukasz Skrzypczak

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Boro 18 mar 2010 (20:16)

mam pytanie jaki jest potrzebny dokument do zgłoszenia w urzędzie skarbowym firmy ??