Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Rozkręć biznes w Irlandii, na Cyprze lub na Białorusi

Rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce nadal przysparza przedsiębiorcom wiele kłopotów. Co prawda od kilku lat otoczenie prawne poprawia się, jednak zmiany dokonywane są wolno i chaotycznie. Skomplikowany system podatkowy, ogromna biurokracja i niewydajny system sądownictwa sprawiają, że przeniesienie części lub całości działalności za polską granicę korci wielu. Przyjrzeliśmy się więc krajom i procedurom zakładania firmy w miejscach, gdzie – wg międzynarodowych ekspertów – prowadzenie biznesu jest znacznie łatwiejsze niż w Polsce.

Irlandia – swoboda działania

Gdy Donald Tusk kilka lata temu przepowiadał w Polsce „drugą Irlandię”, nie wiedział, że kryzys dotknie „zieloną wyspę” silniej niż inne kraje Europy. Nie zmienia to faktu, że Irlandia nadal jest miejscem, gdzie prowadzenie działalności gospodarczej jest wyjątkowo łatwe. Według corocznie sporządzanego przez amerykańską organizację The Heritage Foundation rankingu wolności gospodarczej (index of econonomic freedom),

Irlandia zajmuje pod tym względem piąte miejsce na świecie. Założenie biznesu w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością trwa tam średnio 13 dni (w Polsce 31 dni), a najwyższa stawka podatku CIT (corporate income tax) wynosi 12,5% (w Polsce 19%). W Irlandii cudzoziemcy z obszaru UE mogą bez problemu nabywać nieruchomości (w Polsce do 2016 r. obowiązują restrykcje odnośnie niektórych gruntów rolnych i leśnych). Do tego dochodzi elastyczny rynek pracy i niskie pozapłacowe koszty zatrudniania pracowników (wszyscy Polacy mogą bez problemu pracować w Irlandii).

Irlandia jest wzorem, do którego nadal należy dążyć i miejscem, gdzie polscy przedsiębiorcy chętnie przenoszą swoją działalność gospodarczą, tym bardziej, że mają identyczne możliwości, co wszyscy przedsiębiorcy z obszaru Unii Europejskiej. Podstawowymi formami prawnymi prowadzenia działalności na terenie Irlandii są: indywidualna działalność gospodarcza (sole trader), spółka osobowa (partnership), prywatna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (private limited liability company), a także publiczna (public limited company).

W Irlandii, podobnie jak w Polsce, najpopularniejszą formą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd.), która w Irlandii może mieć maksymalnie 50 udziałowców. W celu założenia działalności gospodarczej w tej formie musimy w pierwszej kolejności zarejestrować nazwę firmy w Krajowym Rejestrze Spółek (Companies Registration Office) – warto wcześniej sprawdzić, czy na rynku nie istnieją już firmy o takiej samej nazwie (można tego dokonać na stronie www.cro.ie/search/). Wchodząc na specjalną stronę internetową (www.core.in – Companies Online Registration Environment) można dokonać tego, siedząc w domu i dodatkowo oszczędzając środki finansowe. Następnym krokiem jest wysłanie formularza (RBN 1B) i uregulowanie odpowiedniej opłaty.

Drugim etapem zakładania firmy w Irlandii jest rejestracja w urzędzie skarbowym (Revenue Commisioners), co wymaga wypełnienia tylko jednego formularza (FORM TR2), który służy do rejestracji na potrzeby podatku dochodowego (PIT, CIT), odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT i ubezpieczenia społecznego pracowników (PRSI). Branża budowlana, przetwórstwa żywności i leśnictwa będzie musiała wypełnić dodatkowo formularz RCT.

Formularz można wysłać oczywiście za pośrednictwem internetu (www.ros.ie). Zakładając działalność gospodarczą, warto również zwrócić uwagę na wymagane prawem ubezpieczenia (od odpowiedzialności cywilnej, pracownicze, majątkowe, komunikacyjne etc.). Szczegółowe informacje na ten temat przedsiębiorcy mogą uzyskać w internecie (www.enterpriseboards.ie).  

Cypr – raj podatkowy

Inwestowanie na Cyprze niesie ze sobą wiele korzyści. Kraj ten jest położony na styku szlaków handlowych, pomiędzy trzema kontynentami, koszty pracy są tam relatywnie niskie, a społeczeństwo wykształcone i znające języki obce. Od czasu przystąpienia Cypru do Unii Europejskiej w 2004 r. kraj ten stał się jeszcze atrakcyjniejszym miejscem dla polskich przedsiębiorców, głównie ze względu na bardzo korzystny system podatkowy.

Podstawowa stawka podatku VAT wynosi tam 15%. Podatek od osób prawnych (CIT) w wysokości 10% płacą zarówno firmy zarejestrowane i posiadające na Cyprze swój zarząd (Cypryjscy Rezydenci Podatkowi), jak i spółki posiadające na Cyprze jedynie swój zakład (permament establishment). Te pierwsze płacą CIT zawsze na Cyprze – niezależnie od miejsca osiągania dochodu, a te drugie tylko od uzyskanego tam dochodu. CIT-u nie będą płacić nigdy podmioty, które mimo tego, że są tam zarejestrowane, nie mają zarządu na Cyprze i te spółki, które mimo że są zarządzane z Cypru, nie prowadzą tam żadnej działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu stawką 15% podlegają również dywidendy wypłacane przez cypryjskie spółki ich udziałowcom, którzy są cypryjskimi rezydentami (osoby przebywające na Cyprze powyżej 183 dni w roku). Udziałowcy niebędący rezydentami nie płacą podatku od dywidendy. Nie-rezydent nie zapłaci również podatku od odsetek z lokat i rachunków bankowych na Cyprze (rezydenci płacą 10% podatku).

Rejestracji firmy na Cyprze można dokonać samodzielnie, jednak w Polsce działają firmy, które oferują załatwienie wszystkich formalności za cenę ok. 2000 euro + 15% VAT (polskie firmy potrafią sprzedawać takie „gotowe firmy” za cenę nawet 4000 euro). Przedsiębiorca otrzymuje w zamian świadectwo akcjonariuszy, świadectwo dyrektora i sekretarza, świadectwo rejestracji, świadectwo adresu (siedzibą spółki często jest siedziba kancelarii prawniczej), memorandum (przedmiot działalności spółki) i otwarcie konta bankowego. Po dokonaniu rejestracji musimy uzyskać w odpowiednim departamencie Ministerstwa Finansów numer VAT i numer ubezpieczenia społecznego (Social Insurance), co nie powinno zabrać więcej niż kilka dni.  

Singapur – lider wolności gospodarczej

Według The Heritage Foundation, Singapur jest drugim krajem na świecie (po Hongkongu) pod względem wolności gospodarczej. Jest to kraj z małym udziałem wydatków rządowych w PKB, niskimi kosztami pracy i niewielkimi restrykcjami w handlu zagranicznym. Stawka podatku CIT wynosi 17% (w Singapurze funkcjonuje system jednokrotnego opodatkowania akcjonariuszy tzw. one-tier corporate transaction), a podatek VAT (w Signapurze nazywany GST) wynosi tylko 7% (0% dla towarów eksportowanych).

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą prowadzić działalność gospodarczą na terenie Singapuru w formie działalności prywatnej (sole proprietorship), spółki (partnership), spółki akcyjnej (incorporated company), spółki zagranicznej będącej oddziałem firmy zagranicznej (foreign company) i przedstawicielstwa (representative office), którego celem jest głównie działalność promocyjna.

Przed przystąpieniem do procesu rejestracji firmy w Singapurze musimy pamiętać o paru kwestiach. Cudzoziemcy będą musieli wcześniej uzyskać obietnicę (promesę) wydania pozwolenia na pracę (Approval in Principle Employment Pass) oraz będą musieli posiadać adres zamieszkania w Singapurze. Alternatywą będzie uzyskanie tzw. visit pass (business), jednak wtedy spółką będą musieli zarządzać miejscowi menedżerowie.

W Singapurze nie istnieją żadne regulacje odnośnie kapitału zakładowego, a cały koszt rejestracji spółki waha się od ok. 600 zł do 2400 zł. W procesie rejestracji trzeba skompletować następujące dokumenty/informacje: nazwę firmy, opis działalności, dane udziałowców (maks. 50) i zarządu, dane sekretarza spółki (każda spółka musi go mieć w ciągu 6 miesięcy od założenia działalności), adres firmy (nie może to być tzw. skrzynka pocztowa), umowa i statut spółki.

Procedura rejestracji działalności, w przypadku firmy zagranicznej, która pierwszy raz rejestruje swoją działalność w Singapurze, będzie wymagała zwrócenia się o pomoc do miejscowych kancelarii prawniczych – radzi Polska Ambasada w Singapurze. Niemniej jednak tak jak w innych liberalnych gospodarka, tak i w Singapurze rejestracja firmy odbywa się przez internet. Wymagane jest posiadanie tzw. singpassu (wydawanego przez CPF Board), który pomoże w przeciągu kilku godzin zarejestrować nazwę firmy. Następnym krokiem jest rejestracja w Rejestrze Firm (Registry of Companies and Businesses). 


Białoruś – tygrys Europy Wschodniej?

Polska polityka zagraniczna od dawna koncentruje się głównie na Ukrainie. Pomarańczowa rewolucja, wspólnie organizowanie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA 2012 czy unijny projekt pomocy krajom postkomunistycznym Partnerstwa Wschodniego, którego inicjatorami była Polska (do spółki ze Szwecją) sprawiają, że Kijów jest bliski sercu polskich polityków, obywateli oraz przedsiębiorców. Ilość barier w działalności gospodarczej na Ukrainie jest jednak ogromna, co sprawia, że gospodarcze stosunki dalekie są od ideału.

Wystarczy wymienić tylko zgłaszane przez polskich przedsiębiorców problemy, takie jak znaczące opóźnienia w zwrocie nadpłaconego podatku VAT (lub nawet brak zwrotu), nieprzejrzystość i zmienność przepisów, słabość wymiaru sprawiedliwości, korupcja, bariery pozataryfowe (certyfikacje, atestacje, przepisy weterynaryjne i fitosanitarne) oraz fatalny stan infrastruktury. Tymczasem sąsiadująca z Ukrainą Białoruś nie jest oczywiście wolna od wielu wyżej wymienionych problemów, jednak w porównaniu do Kijowa,

Mińsk od kilku lat dynamicznie się reformuje – co zostało odnotowane m.in. przez Bank Światowy w corocznych raportach Doing Business. Eksperci Banku Światowego sklasyfikowali Białoruś na 58. miejscu na świecie pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej – dla porównania Polska znajduje się na 72. miejscu, a sąsiednia Ukraina na 142. miejscu (na 180 krajów na świecie). Na Białorusi założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmie nam ok. 6 dni, a wyegzekwowanie należności umownych średnio trwa tam 225 dni – w Polsce 830 dni.

Białoruś jest niewielkim rynkiem (10 mln mieszkańców), ale ze względu na duże perspektywy wynikające z zapóźnienia gospodarczego, polskie firmy coraz częściej decydują się inwestować u naszego wschodniego, obecnie intensywnie prywatyzującego własność państwową sąsiada. Mocno wspiera on też zachodnioeuropejskich inwestorów, mających stanowić przeciwwagę dla inwestycji z Moskwy. Według Ambasad RP w Mińsku, obecnie na tym rynku inwestuje 550 podmiotów z udziałem polskiego kapitału (przed rokiem było ich tylko 400).

Regulacje dotyczące działalności gospodarczej są odmienne dla podmiotów z częściowym udziałem podmiotów zagranicznych (osoby prawnej joint venture) i tych, gdzie cały kapitał jest zagraniczny (zagranicznej handlowej osoby prawnej). Handlowe osoby prawne z kapitałem zagranicznym tworzone są w formie spółki akcyjnej typu otwartego lub zamkniętego, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z dodatkową odpowiedzialnością i przedsiębiorstwa unitarnego.

Rejestracja działalności następuje na podstawie zgłoszenia. Rejestracja państwowa dokonywana jest po dostarczeniu wszystkich dokumentów przez obwodowe komitety wykonawcze i miński miejski komitet wykonawczy. Świadectwo rejestracji państwowej jest wydawane nie później niż następnego dnia roboczego, po dniu złożenia dokumentów na rejestrację państwową.

Inwestując na Białorusi, trzeba jednak mieć świadomość wielu problemów i zagrożeń. Według statystyk GUS-u, Białoruś nie należy do grona największych partnerów gospodarczych Polski i póki co wydaje się, że sytuacja ta nie zmieni się diametralnie. Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do najczęstszych problemów zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców inwestujących na Białorusi zalicza się skomplikowany system podatkowy, częste zmiany przepisów, skomplikowaną procedurę rejestracji firmy i zatwierdzania projektów budowlanych. Również niestabilna sytuacja polityczna i ogromna korupcja na szczeblu lokalnym mogą nie tylko odstraszyć potencjalnych inwestorów, ale również zwiększyć koszty naszej działalności.

– Zdobądź milion na start 

– Konkurs na e-biznes rozstrzygnięty

– Sposoby na zarobek w sieci

– Ciekawy pomysł na biznes dla każdego

– Robią biznes w sieci, czyli przegląd startupów

Witold Jarzyński

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Mary 21 mar 2011 (14:14)

Co do biznesu na Białorusi - zapomnieli dodać, iż jeżeli chcesz, żeby twój biznes się kręcił, to trzeba dawać odpowiedni % dla tzw. "mafii" albo delikatnie mówiąc systematycznie dawać łapówkę. A tak dla wiadomości sferę biznesu trzyma w rękach jeden z synów Łukaszenki, zwłaszcza jeżeli chodzi o wszystko co związane z transportem ciężarowym.