Buzzz24.com

Projekt jest na etapie przygotowanie MVP, aktualnie prowadzimy testy zamknięte systemu. Oficjalny start…