Tabscore

Interaktywne stanowiska umieszczone w przestrzeni sklepowej – nowoczesne książki skarg i zażaleń. Klient…