Mindo

Mindo to platforma do rozwoju kompetencje miękkich pracowników. Jesteśmy po etapie MVP i…