100 tys. zł na rozwój działalności gospodarczej. Gdzie i jakie firmy mogą skorzystać?

Szukasz środków na rozwój własnego biznesu i prowadzisz działalność na terenie województwa dolnośląskiego? W ramach Funduszu Regionu Wałbrzyskiego mikro i małe przedsiębiorstwa mogą pozyskać od 100 tys. zł do nawet 1 mln zł pożyczki rozwojowej na pokrycie wydatków związanych z podniesieniem konkurencyjności czy wprowadzaniem nowych produktów.

Foto: YAY Foto

Inicjatywa realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”. Dofinansowanie przyznawane jest na preferencyjnych warunkach w porównaniu do ofert instytucji komercyjnych. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z Pożyczki Rozwojowej?

Pieniądze na nowe produkty

Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), również w fazie start-up, tj. rozpoczynających własną działalność gospodarczą, realizujących przedsięwzięcia na terenie województwa dolnośląskiego, zwiększające zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach, przedsięwzięcia rozwojowe oraz inwestycje przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności.

Środki przeznaczone są w głównej mierze dla właścicieli firm wprowadzających nowe produkty dla rynku. Produktów oferujących funkcjonalność niedostępną dotychczas na rynku lub produktów wykorzystujących technologię zasadniczo różną od technologii wykorzystywanych w istniejących produktach, przy czym przez rynek należy rozumieć rynek regionalny, tj. województwo dolnośląskie. Produkty mogą być materialne i niematerialne (włączając usługi).

Warunki przyznawania pożyczki na rozwój firmy

Małe firmy w ramach programu mogą wnioskować maksymalnie o 100 tys. zł. Na większe podmioty czeka kwota nawet 1 mln zł finansowego zastrzyku. Wsparcie udzielane jest na preferencyjnych warunkach oprocentowania. Realizujący projekt Fundusz Regionu Wałbrzyskiego nie pobiera żadnych opłat czy prowizji za przyznanie wsparcia. Przedsiębiorca, który otrzyma pożyczkę zobowiązany jest do jej spłaty w okresie 7 lat. Możliwa jest pół roczna karencja w spłacie pożyczki, która nie wydłuża okresu spłaty pożyczki. Przedsiębiorca może wnioskować o 100 proc. finansowania opisanego we wniosku przedsięwzięcia.

Pożyczka rozwojowa to:

– do 100.000,00 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw,
– od 100.000,01 zł do 1.000.000 zł dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
– oprocentowanie pożyczki wynoszące od 0,15% dla mikroprzedsiębiorstw i od 1,15% dla pozostałych podmiotów,
– brak opłat i prowizji za udzielenie pożyczki,
– okres spłaty pożyczki do 7 lat,
– okres karencji w spłacie rat kapitałowych – do 6 miesięcy,

– udział jednostkowej pożyczki w koszcie realizowanego przedsięwzięcia może stanowić do 100% jego wartości.
– nieodpłatna pomoc w wypełnianiu wniosku pożyczkowego,
– karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Program atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw to inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego. Program realizowany jest w ramach projektu „Rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie gospodarki niskoemisyjnej poprzez instrumenty finansowe w województwie dolnośląskim”. Celem inicjatywy jest wsparcie przedsiębiorców na rynku lokalnym, wzmocnienie ich konkurencyjności a także pomoc w rozwoju firmy o nowe produkty i usługi. Pula środków przeznaczona na cały projekt wynosi 35 mln zł z czego 5 mln stanowi wkład własny. Pozostałe środki zapewnione są z funduszy europejskich.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*