Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

110 tys. zł na założenie działalności gospodarczej. W całym kraju trwają nabory wniosków

Prawie 110 tys. zł zastrzyku gotówki na rozkręcenie własnej działalności gospodarczej znowu dostępne dla pomysłodawców. Osoby z takich województw jak pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie zamierzające założyć własną firmę mogą ponownie składać wnioski w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”. Także w innych rejonach Polski organizowane są nabory przez instytucje wdrażające inicjatywę w poszczególnych województwach.

Fot. FORUM/ Andrzej Bogacz

Inicjatywa skierowana jest do bezrobotnych, studentów oraz absolwentów. Program nie zakłada przyznawanie dotacji, ale atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek, które należy zwrócić w ciągu 7 lat. W wyżej wymienionych województwach pula środków przygotowanych dla młodych przedsiębiorców wynosi blisko 10 mln zł.

110 tys. zł na start w biznesie

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” wystartował w roku 2013 jako wspólna inicjatywa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementy rozwoju rynku pracy, przeciwdziałania bezrobociu i promowania zatrudnienia. Inicjatywa zakłada przyznawanie atrakcyjnie oprocentowanych pożyczek dla osobom myślącym o własnym biznesie, którym brakuje kapitału na start.

Maksymalna kwota wsparcia uzależniona jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia podawanego przez Główny Urząd Statystyczny. Górny limit wnioskowanej kwoty nie może przekroczyć 20-krotności tego parametr co oznacza, że w roku 2021 początkujący przedsiębiorca może pozyskać dokładnie 109 159,60 zł. Pieniądze te można przeznaczyć na wydatki niezbędne do realizacji biznesplanu przedstawionego we wniosku o przyznanie dofinansowania. Oprócz środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej firmy już istniejące na rynku mogą pozyskać wsparcie na utworzenie miejsca pracy. Maksymalna kwota, którą można pozyskać na ten cel wynosi 32 tys. zł.

Niezbędny weksel oraz poręczenie

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej przyznawana jest na okres maksymalnie 7 lat. Beneficjent może skorzystać także z 12 miesięcznego okresu karencji w spłacie kredytu. Oprocentowanie wsparcia wynosi od 0,01 do 0,03%. Za przyznanie dofinansowania nie jest pobierana prowizja ani opłata. Zabezpieczeniem wsparcia jest weksel pożyczkobiorcy oraz poręczenie dwóch osób.

Młodzi przedsiębiorcy zamierzający założyć działalność na terenie województw: pomorskie, zachodnio-pomorskie, wielkopolskie oraz kujawsko-pomorskie mogą ponownie składać wnioski w instytucjach pośredniczących odpowiedzialnych za przyjmowanie i weryfikację zgłoszeń. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Wsparcie w starcie”. W pozostałych województwach również prowadzone są nabory wniosków. Tylko w tym roku w całej Polsce do rozdysponowania przygotowana została pula 50 mln zł.

Pożyczka na założenie działalności gospodarczej:

  • wartość pożyczki –  aktualnie do 109 159,60 zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia),
  • okres spłaty do 7 lat,
  • karencja do 1 roku,
  • oprocentowanie – 0,01% w skali roku dla opiekunów osób niepełnosprawnych oraz żłobków, klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi lub polegających na rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i 0,03% dla pozostałych uprawnionych do uzyskania pożyczki,
  • brak opłat  i prowizji za rozpatrzenie wniosku i obsługę pożyczki,
  • zabezpieczenie spłaty pożyczki – obligatoryjnie weksel własny in blanco pożyczkobiorcy oraz poręczenie wekslowe co najmniej dwóch osób fizycznych lub inne zaakceptowane przez Pośrednika zabezpieczenie,
  • brak wymaganego wkładu własnego.

Ubiegający się o pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej musi spełniać następujące warunki:

1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nie prowadził działalności gospodarczej;

2) na dzień składania wniosku o pożyczkę, aż do momentu podpisania umowy pożyczki nie osiągnął wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 2 oraz w art. 27 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ;

3) na dzień składania wniosku o pożyczkę, aż do momentu podjęcia działalności w ramach Programu nie jest zatrudniony oraz nie wykonuje innej pracy zarobkowej;

4) w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę nie był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

5) w okresie trzech lat podatkowych nie uzyskał pomocy de minimis przekraczającej 200 tysięcy Euro, 100 tysięcy Euro w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów, 30 tysięcy Euro w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze rybołówstwa lub 15 tysięcy Euro w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w zakresie podstawowej produkcji produktów rolnych;

6) zobowiązał się do niezawieszania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu jej rozpoczęcia;

Wiek osoby fizycznej poręczającej spłatę pożyczki nie może przekroczyć 70 lat na dzień złożenia wniosku. W przypadku, gdy wiek poręczyciela przekracza 70 lat, możliwe jest udzielenie pożyczki z ustanowieniem dodatkowego innego zabezpieczenia spłaty pożyczki lub skrócenie okresu spłaty pożyczki tak, aby w dniu ostatniej spłaty raty pożyczki poręczyciel nie przekraczał wieku 77 lat (zgodnie z zakładanym harmonogramem spłaty pożyczki).

Już ponad 5 tys. założonych firm

Od startu programu czyli końcówki roku 2013 do końca roku 2020 z programu „Pierwszy biznes- wsparcie w starcie” skorzystało  5056 osób, które rozpoczęły swoją przygodę z własnym biznesem. Na konta młodych firm w ramach inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanej przez Ministerstwo Pracy, Rozwoju i Technologii trafiło w sumie 335 mln zł. Za te pieniądze osoby zarejestrowane jako bezrobotne, studenci oraz niedawni absolwenci uczelni wyższych założyli swoje pierwsze biznesy.

Program „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie” w pigułce:

Dla kogo: bezrobotni, studenci i absolwenci

Jaka kwota: 100 tys. zł

Forma dofinansowania: nisko oprocentowana pożyczka

Spłata: maksymalnie w 7 lat

Organizator: Bank Gospodarstwa Krajowego

WWW: „Pierwszy biznes – wsparcie w starcie”

Program „Pierwszy biznes – wsparcie” w starcie to nie jedyna inicjatywa, w ramach której osoby z pomysłem na biznes mogą pozyskać pieniądze na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W obszernym artykule Są pieniądze na założenie firmy w roku 2021. Oto lista programów przedstawiliśmy dostępne źródła finansowania startu w biznesie. Opisane są zarówno dotacje, pożyczki, fundusze europejskie czy programy skierowane do start-upów.

Sprawdź także,  jakie oferty kredytów firmowych przygotowały banki.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.
Esol 9 cze 2021 (20:44)

Przyjdzie covid 23 i będzie po firmie i długi. A 100000 to nie jest pożyczka tylko jałmużna