Od 200 tys. do 2 mln euro grantu dla firmy z Funduszy Norweskich. Rusza kolejny nabór wniosków

Są granty dla przedsiębiorców, którzy rozwijają innowacyjne przedsięwzięcia w obszarze wód śródlądowych lub morskich. Polska Agencja Rozwoju Przediębiorczości ogłosiła właśnie termin naboru wniosków w kolejnej edycji inicjatywy realizowanej w ramach tzw. Funduszy Norweskich.

Fot. YAY Foto

Tym razem dla firm ubiegających się o wsparcie z inicjatywy Blue Growth przygotowano pulę blisko 10 mln zł. Przyjmowanie wniosków wystartuje na początku lutego i potrwa do końca marca.

Fundusze Norweskie dla polskich przedsiębiorców

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości Innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Projekty w ramach tego schematu mogą jednocześnie przyczyniać się do ograniczenia zanieczyszczenia wód i ich otoczenia.

Dla kogo wsparcie: o pieniądze mogą się ubiegać mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa które:
– zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
– przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęły przychody ze sprzedaży
nie niższe niż równowartość 20 tysięcy euro

Na co można przeznaczyć dofinansowanie: pozyskane środki przedsiębiorca może wydatkować na:

– inwestycje (m.in. w portach morskich lub śródlądowych):
– nowe środki trwałe w tym maszyny i urządzenia
– roboty i materiały budowlane
– wartości niematerialne i prawne
– dodatkowe koszty w zakresie ochrony środowiska
– wydatki inwestycyjne w portach, w tym:
– budowa, wymiana lub modernizacja infrastruktury portowej
– pogłębianie
– eksperymentalne prace rozwojowe
– usługi doradcze

Kwota dofinansowania:  od 200 tysięcy do 2 milionów euro

Ponad 50 mln zł trafiło do firm

Dzięki minionej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” podpisano 21 umów o dofinansowanie, na kwotę prawie 53 mln zł. Wśród tych, znajdują się projekty dotyczące farm wiatrowych na morzu, a także te związane z rozwijaniem technologii, które wpływają np. na oczyszczalnie ścieków oraz sposoby oczyszczania i uzdatniania wody.

Wnioski w konkursie będzie można składać od 1 lutego do 31 marca 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji – tzw. generatora wniosków, uruchomionego w pierwszym dniu naboru.

Dofinansowanie na innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich (Blue Growth)

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*