22 tys. dotacji dla młodej firmy na prawnika. Duże zainteresowanie programem PARP

1,5 mln zł trafi do młodych innowacyjnych firm na wydatki związane z usługami prawnymi. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła konkurs, w którym start-up mógł pozyskać 22 tys. zł bezzwrotnej dotacji na wsparcie prawne w czasie procesu pozyskiwania inwestora. 

Fot. Shutterstock/ Virrage Images

To była już piąta edycja konkursu mającego na celu przyznanie dofinansowania na zakup usług prawnych przez osoby prowadzące młode przedsięwzięcia wymagające specjalistycznej obsługi prawników. Środki można wydatkować m.in. na analizę umów, konsultacje, wsparcie negocjacji. Ubiegający się o wsparcie nie musieli zapewniać wkładu własnego.

Udział w programie mogły wziąć mikro, małe i średnie firmy, które prowadzą działalność nie dłużej niż 5 lat. Drugim warunkiem było generowanie przychodów ze sprzedaży od maksymalnie 3 lat. Warunkiem było również posiadanie dokumentu potwierdzającego zainteresowanie inwestora rozpoczęciem lub kontynuowaniem procesu inwestycyjnego. Celem programu „Wsparcie prawne dla startupów” jest sfinansowanie doradztwa prawnego dla spółek podejmujących współpracę z inwestorami oraz kontrahentami. Wartość wsparcia dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w programie może wynosić do 22 tys. zł.

Tym razem dofinansowanie z PARP pozyskało 122 start-upów choć chętnych było dużo więcej. W naborze, który wystartował 19 sierpnia właściciele młodych biznesów złożyli wnioski na kwotę stanowiącą ponad 150 proc. dostępnych środków. Z uwagi na duże zainteresowanie programem nabór wniosków został wstrzymany po 4 dniach od startu. W tym czasie do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wpłynęło 198 formularzy. W konkursie finansowanym z dotacji celowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Młode perspektywiczne firmy mogą pozyskane środki przeznaczyć na konsultacje prawne, analizę treści umów inwestycyjnych, wsparcie negocjacji z funduszem VC lub Aniołem biznesu, a także doradztwo i wsparcie prawne w zakresie realizowanego procesu inwestycyjnego, procesów zamówień oraz inwestycji. W ramach konkursu nie był wymagany wkład własny.

  • wsparcie prawne w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
  • doradztwo prawne związane z realizacją procesu zamówień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
  • wsparcie prawne dotyczące negocjacji z Funduszem VC lub Aniołem Biznesu
  • konsultacje prawne w zakresie prowadzonej działalności

Organizator: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

Wartość dofinansowania: 22 tys. zł

Na co: usługi prawne

Wkład własny: 0 %

Dla kogo: start-upy

 

 

 

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*