Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Od inkubacji pod skrzydłami Platformy Startowej do 1 mln zł dofinansowania. Co z funduszy UE zostało jeszcze dla start-upów?

Nawet 1 mln zł dotacji na rozwinięcie swojego pomysłu na biznes mogą pozyskać start-upy, które z powodzeniem przeszły inkubację w ramach programu Platform Startowych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła właśnie kolejny nabór wniosków. Natomiast autorzy pomysłów wciąż mogą zapukać do Platform Startowych, by w ramach kilkumiesięcznego programu prześwietlić swoją biznesową ideę. Tym samym mogą otworzyć sobie drogę do możliwości sięgnięcia po milion dotacji w nowoogłoszonym konkursie PARP.

Shutterstock/imred

O zastrzyk gotówki na wdrożenie projektu, który ukończył inkubację mogą wnioskować autorzy przedsięwzięć rozwijanych w województwach tzw. Polski Wschodniej. Inicjatywa realizowana jest w ramach dobiegającego końca wraz z tą perspektywą finansową – programu „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”.

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Maksymalna kwota dotacji w programie wynosi 1 mln zł. Wsparcie sięga do 85% wartości projektu, co oznacza, że wkład twórców przedsięwzięcia to co najmniej 15% wydatków kwalifikowalnych projektu. Młoda firma pozyskane środki może wydatkować na pokrycie wynagrodzeń zespołu realizującego projekt. Pieniądze można także przeznaczyć na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego.

Środki mogą posłużyć na organizacji i przeprowadzeniu działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej. Start-up pozyskane finansowanie może również wydatkować na zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:
– prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
– zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej
– realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej
– nie byli notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji
– nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa
– nie dokonali podziału zysków
– nie zostali utworzeni w wyniku połączenia

Bezzwrotne dofinansowanie w wysokości nawet 1 mln zł startupy mogą przeznaczyć niemal na dowolne wydatki, służące rozwinięciu działalności biznesowej. Startupy chętne do wzięcia udziału w konkursie, powinny dysponować Raportem z inkubacji, wystawionym przez Platformę startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r., uwzględniającym rekomendację dotyczącą gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Platformy Startowe czekają na pomysły

Autorzy projektów, którzy dopiero myślą o pozyskaniu dofinansowania w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” muszą najpierw przejść etap inkubacji pod skrzydłami Platformy Startowej. Mimo, iż większość inicjatyw dobiega końca to są wciąż Platformy Startowe, które czekają na pomysłodawców i dysponują środkami jeszcze z pulu przeznaczonej na lata 2014-2020 To opcja wsparcia w inkubacji nowego pomysłu biznesowego połączona z możliwością skorzystania z dotacji inwestycyjnej na wdrożenie nowego pomysłu biznesowego w życie. Inkubacja polega na tym, że od wybranej Platformy Startowej otrzymujemy wszechstronną pomoc doradczą w dopracowaniu biznes planu przedsięwzięcia, dostęp do kontaktów biznesowych, możemy liczyć na dostęp do powierzchni biurowej i usług księgowych. Pozytywne zakończenie inkubacji otwiera drogę do ubiegania się o dotację inwestycyjną (do 1 mln złotych) na wdrożenie swojego pomysłu.

Młodzi przedsiębiorcy mogą nadal zapukać do drzwi dwóch Platform Startowych, które nadal prowadzą nabór. Mowa o: Hub of Talents 2 oraz Startup Heroes (nabór do 31.października 2022). Dla autorów projektów, którzy zakończą proces inkubacji przeprowadzone zostaną nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” . O środki na rozwój przedsięwzięcia, które przejdzie etap inkubacji pod skrzydłami Platformy Startowej młodzi przedsiębiorcy będą mogli się ubiegać od 4 stycznia do 19 maja.

Jakie pomysły zrodziły się pod skrzydłami Platform?

W ramach programu Platform Startowych światło dzienne ujrzało wiele interesujących projektów. Do start-upów, które skorzystały z pomocy Platform Startowych należy m.in. producent modułowych domów kopułowych od Domir (www.domir.com.pl). Także autorzy planszowej wersji kultowej gry FrostPunk od GLASS CANNON UNPLUGGED zaczynali pod skrzydłami Platformy. Pomysłodaawcy urządzenia RespMedical do rehabilitacji oddechowej za pomocą gier oddechowych także swoje pierwsze kroki stawiali pod okiem ekspertów Platformy Startowej.

Na liście możliwości finansowania innowacyjnych projektów należy także dodać wsparcie inwestycyjne Funduszy Inwestycyjnych PFR Ventures. Poszczególne elementy, instrumenty PFR Ventures są uzależnione i dopasowane do etapu na jakim znajduje się startup, od takich, które są w fazie koncepcyjnej po ofertę dla firm, które są w fazie wzrostowej i planują ekspansję zagraniczną. Poszczególne Fundusze VC zostały dokapitalizowane środkami z Funduszami Europejskimi. Więcej na https://pfrventures.pl Z takiego wsparcia skorzystała między innymi Seedia, producent inteligentnych, ekologicznych mebli miejskich oraz infokisoków z dozownikami https://seedia.city/pl/

Jaka oferta dla start-upów w nowej perspektywie?

Autorzy pomysłów, którzy czekają na nowe rozdanie unijnych programów muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Inicjatywy planowane na nową perspektywę czekają jeszcze na zatwierdzenie. Wiadomo na pewno, że w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewidziano kontynuację Platform Startowych. Dodatkowo, wiele z województw, w ramach Programów które będą określały zasady wydawania funduszy Europejskich w dany województwie, planuje wsparcie inkubacyjne, doradcze i inwestycyjne w ramach regionalnych budżetów Funduszy Europejskich. Na potwierdzenie tych informacji musimy poczekać do początku przyszłego roku.

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.