Ranking kont firmowych Ranking kont osobistych

Jak w listopadzie banki kuszą klientów firmowych?

Karta podarunkowa o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach paliw, zwrot w wysokości 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na stacjach paliw lub karta paliwowa upoważniająca do rabatu na zakup paliwa – to przykładowe promocje z jakich przedsiębiorcy mogą skorzystać w listopadzie, pod warunkiem założenia rachunku firmowego.

Foto: YAY Foto

Redakcja Bankier.pl po raz kolejny przyjrzała się aktualnie obowiązującym promocjom, z których mogą skorzystać właściciele biznesów decydujący się na założenie rachunku w danym banku. Duża konkurencja na rynku usług finansowych, wymusza na bankach konieczność tworzenia coraz to atrakcyjniejszych ofert. Dzięki temu przedsiębiorcy zakładając konto firmowe dostają również dostęp do usług dodatkowych m.in. księgowości online, porad prawnych, przestrzeni coworkingowych bądź wypłacana jest premia pieniężna jako swoista nagroda za otwarcie rachunku.

W listopadzie największy zysk czeka na przedsiębiorców, którzy skutecznie polecą rachunek wraz z linią kredytową w Toyota Banku – 14400 zł w ciągu roku. Na niższą nagrodę mogą liczyć właściciele biznesów, którzy zdecydują się założyć konto firmowe w Alior Banku – maksymalnie 1500 zł w ciągu roku. Natomiast z dniem 31 października br. zakończyła się promocja „Konto firmowe i 100 zł zwrotu” od mBanku oraz akcja PKO BP – „PKO Konto z Internetem”.

Jak zarobić na koncie firmowym?

Obecnie obowiązujące promocje, niejednokrotnie dają możliwość zarobienia na rachunku firmowym. Należy jednak pamiętać, że aby otrzymać bonus należy spełnić określone warunki stawiane przez bank m.in. zlecić przelew do ZUS, dokonać operacje bezgotówkowe kartą płatniczą czy utrzymać określone saldo na rachunku.

Na największą premię za otwarcie rachunku firmowego, nowi klienci mogą liczyć w Alior Banku. W ramach promocji „1500 zł dla firm”, za aktywne korzystanie z konta, zostanie mi wypłacony bonus o maksymalnej wartości 1500 zł rocznie. Druga pod względem wysokości premia jest do zgarnięcia w Idea Banku. Zakładając rachunek Firma To Ja oraz spełniając warunki akcji „Premiowanie za bankowanie”, klient nagradzany jest wypłatą rocznego bonusu w maksymalnej wysokości 600 zł. Natomiast premię niższej wartości mogą otrzymać przedsiębiorcy którzy zdecydują się otworzyć konto w Orange Finanse, gdzie wypłacana jest nagroda w wysokości 150 zł, po 25 zł miesięcznie, mBanku – można otrzymać jednorazową premię 150 zł za wykonanie przelewu do ZUS na min. 250 zł czy PKO PB, w którym do zgarnięcia jest karta podarunkowa do wykorzystania na stacjach paliw.

Bonusy pieniężne dostępne w bankach dla klientów zakładających konto firmowe

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Wysokość premii: 1500 zł*.

Promocja „1500 zł dla firm”. W ramach rachunku iKonto Biznes, klient ma możliwość zyskania nawet 1500 zł przez 12 m-cy (maksymalnie po 125 zł w każdym miesiącu). Z promocji mogą skorzystać:

– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą;

– podmioty, które wcześniej nie posiadały żadnych produktów dla przedsiębiorców w Alior Banku.

Aby zarobić premię miesięczną, wystarczy aktywnie korzystać z rachunku, wykonując wskazane przez bank transakcje (m.in. przelew do ZUS/US, płatność kartą, utrzymanie średniomiesięcznego salda na rachunku, przelew natychmiastowy). Za wykonanie określonych operacji bank nalicza odpowiednią wysokość premii.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 600 zł*.

„Premiowanie za bankowanie”. Klient posiadający rachunek FIRMA TO JA, w ramach promocji może otrzymać 600 zł rocznej premii (maksymalnie 50 zł miesięcznie). Warunki uczestniczenia w promocji:

– założenie konta firmowego dla jednoosobowej działalności gospodarczej FIRMA TO JA;

– aktywne korzystanie z konta (tj. zlecanie przelewów do ZUS/US, wpłaty pieniędzy we wpłatomacie, wystawianie faktury online lub utrzymywanie odpowiedniego salda na rachunku).

Miesięczna wysokość premii jest naliczana za poszczególne operacje wykonywane na rachunku.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Orange Finanse

Wysokość premii: 150 zł*.

„Nawet 150 zł za przelew do ZUS w Orange Finanse, jesień 2017”. Promocja skierowana jest do nowych klientów, którzy w okresie trwania promocji nie posiadali konta firmowego. Klientowi przysługuje zwrot w wysokości 25 zł miesięcznie, na nowo otwarty rachunek firmowy pod warunkiem:

– opłacenia z Konta dla Firm fakturę na rzecz Orange Polska S.A.;

– dokonania z niego płatności za składkę ZUS.

Zwrot będzie naliczany przez 6 kolejnych pełnych miesięcy, liczonych od dnia otwarcia kotna.

Promocja obowiązuje do 01.02.2018 r.

mBank

Wysokość premii: 150 zł*.

„Proste konto i 150 zł zwrotu”. Promocja skierowana dla nowych klientów, którzy otworzą rachunek firmowy mBiznes Standard oraz dodatkowo spełnią warunki stawiane przez bank:

– łożenia wniosku o otwarcie mBiznes konta Standard,

– wykonanie przelewu do ZUS na min. 250 zł w ciągu do 30 dni od dnia otwarcia rachunku.

Dodatkowo na 2 lata klient otrzymuje zwolnienie z opłat za konto, kartę, przelewy krajowe internetowe oraz brak opłat za wypłatę gotówki w bankomatach mBanku, Euronetu, Planet Cash, BZWBK i wpłat gotówki w wpłatomatach mBanku oraz Euronet.

Promocja obowiązuje do 30.11.2017 r.

PKO BP

Wysokość premii: 150 zł*.

„Szerokiej drogi z PKO Bankiem Polskim”. Promocja skierowana jest do osób, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i na dzień 15.07.2017 r. nie posiadały rachunku bieżącego w PKO BP. Aby otrzymać karty podarunkowe o wartości 150 zł do wykorzystania na zakupy paliwa oraz wszelkich innych artykułów oferowanych na stacjach paliw sieci Orlen na terenie całej Polski, należy spełnić następujące warunki:

– w okresie trwania promocji podpisać umowę o prowadzenie rachunku bieżącego PKO Konto Firmowe lub PKO Rachunek dla Biznesu,

– w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy aktywować kartę debetową i dokonać płatności na łączną kwotę minimum 200 zł.

Drugi etap promocji obowiązuje do 31.12.2017 r. lub do wyczerpania puli voucherów.

Alior Bank

Wysokość premii: 100 zł*.

„Cashback dla Przedsiębiorców” – Promocja skierowana jest do klientów, którzy założą konto Rachunek Partner wraz z kartą MasterCard Debit Commercial. Przedsiębiorca otrzyma zwrot w wysokości do 100 zł miesięcznie za dokonywanie płatności bezgotówkowych na stacjach paliw, które oznaczone są kodem MCC 5172, 5541, 5542 lub 5983 za zakup paliw płynnych typu PB98, PB95, ON. Warunkiem wypłaty premii jest:

– założenie Rachunku Partner oraz dokonanie raz w miesiącu płatności bezgotówkowej na stacjach paliw,

– dokonanie min. jednego przelewu do ZUS/US w miesiącu,

– wykonanie transakcji kartą płatniczą na min. 500 zł. za dany miesiąc.

W celu rozliczenia premii bank podlicza sumę miesięcznych płatności dokonywanych kartą na stacjach paliw i dzieli ją przez wartość średniej ceny paliwa. Otrzymaną ilość litrów mnoży przez średnią ceną oraz przez kwotę 3,90 zł. Różnica (ilość litrów paliwa x średnia cena – ilość litrów paliwa x 3,90zł) stanowi kwotę premii cashback. Premia jest wypłacana w formie przelewu na nowo otwarty rachunek do 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po jej rozliczeniu. Dodatkowo w okresie promocji bank odstąpi od naliczania opłaty miesięcznej za kartę Mastercard Debit Commercial (3 zł), miesięcznej opłaty dodatkowej za korzystanie z karty Mastercard Debit Commercial (6 zł) oraz opłaty za korzystanie z usługi Cash Back dla przedsiębiorców (15,99 zł).

Promocja obowiązuje do odwołania.

Credit Agricole

Wysokość premii: 50 zł*.

Terminal POS z premią. Promocja skierowana jest dla posiadaczy Konta Biznes oraz osób, które zawrą umowę o akceptację kart. Wybierając terminal płatniczy klienci mogą otrzymać premię bądź darmowe prowadzenie konta w zależności od obrotów terminala:

– darmowe prowadzenie konta firmowego w wybranym pakiecie przez 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o akceptację kart,

– premia w wysokości 50 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 8000 zł,

– premię w wysokości 25 zł za każdy miesiąc, gdy obroty na terminalu przekraczają kwotę 5000 zł.

Promocja obowiązuje do 31.01.2018 r.

Plus Bank

Wysokość premii: 25 zł*.

„Bonus Plus dla Firm”. Bank proponuje Pakiet Mikro Biznes, z którym przedsiębiorca będzie mógł obniżyć swoje wydatki związane z opłatą abonamentową za telefon bądź internet w Plusie o maksymalnie 25 zł. Aby wziąć udział w promocji, należy spełnić poniższe warunki:

– założyć rachunek Pakiet Mikro Biznes;

– posiadać jednoosobową działalność gospodarczą;

– wykonać w okresie rozliczeniowym transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł;

– korzystać z abonamentu Plusa (internet, telefon).

Wysokość bonusu zależy od sumy wszystkich transakcji bezgotówkowych dokonanych przy użyciu karty wydanej do rachunku Pakiet Mikro Biznes w okresie rozliczeniowym:

– bonus w wysokości 10 zł w przypadku sumy transakcji w przedziale 500-4499,99 zł;

Dodatkowo za przedłużenie umowy z Plus lub podpisanie nowej przedsiębiorca otrzymuje bonus w wysokości 15 zł miesięcznie.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Idea Bank

Wysokość premii: 10 proc*.

Konto Branżowe z 10% zwrotem za zakupy kartą. Promocja przeznaczona jest dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które:

– złożyły wniosek o przystanie do promocji;

– w okresie promocji zawarły umowę o rachunek;

– w okresie promocji zawarły umowę o kartę płatniczą;

– w okresie promocji zawarły umowę o korzystanie z usług bankowości elektronicznej;

– wykonają raz w miesiącu przelew do ZUS lub US oraz transakcję bezgotówkową.

Premia w wysokości 10% wartości transakcji bezgotówkowych dokonanych w punktach handlowo-usługowych na terytorium RP przy użyciu debetowej karty płatniczej wydanej do konta jest wypłacana do 10. dnia każdego kolejnego miesiąca z zastrzeżeniem, że miesięczna łączna wartość wypłacanej premii nie może przekroczyć kwoty 40 zł brutto.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 15.11.2017 r.

*podana kwota nie zawsze oznacza premię gotówkową; warunki promocji różnią się – szczegóły opisano w artykule;

 

Usługi dodatkowe oraz programy polecające na otarcie łez

Premie pieniężne nie są jedyną formą kuszenia nowych klientów. Banki proponują również szereg usług dodatkowych, z których przedsiębiorcy mogą korzystać w ramach posiadanego konta. Ciekawym rozwiązaniem proponowanym przez instytucje finansowe są m.in. oferty powiązane z terminalami płatniczymi, które zwalniają z opłat za dzierżawę urządzenia przez określony czas bądź z opłat za prowadzenie rachunku firmowego. Innym rodzajem zachęty są darmowe usługi księgowe czy porady prawne.

Banki tocząc walkę o klienta przygotowały również liczne programy polecające, które zachęcają obecnego klienta do rekomendowania posiadanego produktu. W dalszym ciągu największy bonus za polecenie konta firmowego wraz z linią kredytową przedsiębiorcy mogą otrzymać w Toyota Banku – do 14400 zł rocznie.

Dodatkowe korzyści dla klientów zakładających konto firmowe w bankach

Nazwa banku

Szczegóły promocji

Alior Bank

Portal zafirmowani.pl.  Dostęp do bezpłatnej księgowości online, pomoc ekspertów oraz bazy dokumentów niezbędnych w celu prowadzenia działalności.

Promocyjne oprocentowanie. Posiadacz iKonta Biznes na prawo do skorzystania z promocyjnego oprocentowania Rachunku Lokacyjnego –2% od salda mniejszego lub równego 20 000 zł.

Bank Zachodni WBK

Promocja „Konto firmowe za 0 zł z terminalem płatniczym”. Z promocji mogą skorzystać osoby, które spełnią warunki:

– założą Konto Firmowe Godne Polecenia w okresie od 1.09.2017 r. do 28.02.2018 r.

– rozliczą co najmniej jedną transakcję miesięcznie przy użyciu terminala POS Elavon na nowo otwarty rachunek.

Osoby, które spełnią powyższe warunki uzyskają zwolnienie z miesięcznej opłaty za prowadzenie konta maksymalnie przez 12 miesięcy, co daje możliwość zaoszczędzenia do 300 zł.

Promocja obowiązuje do 28.02.2018 r.

Bonusy i programy partnerskie skierowane do klientów banku.

W ramach programów partnerskich przedsiębiorcy mogą skorzystać ze zniżek oferowanych przez partnerów m.in.  35 % rabatu na najpopularniejsze portale dystrybucji ofert pracy,

50 % iPresso Express – rozwiązania automatyzujące marketing i komunikację z klientami w firmie, 219 zł zniżki na e-księgowość – za 6 miesięcy korzystania z ifirma.pl klient zapłaci jedynie 6 PLN netto (normalna cena to 225 PLN).

Promocja obowiązuje do odwołania.

BGŻ BNP Paribas

Promocja terminali płatniczych POS. Z promocji mogą skorzystać klienci z sektora MŚP, którzy korzystają lub zamierzają skorzystać z dowolnego pakietu dla firm w Banku BGŻ BNP Paribas. W skład oferty wchodzi:

– najem terminalu POS za 0 zł netto przez 9 m-c;

– darmowa instalacja terminala, pakiet szkoleń z jego obsługi oraz dostęp do całodobowej pomocy serwisowej.

Promocja obowiązuje do odwołania.

Źródło: Opracowanie własne Bankier.pl na podstawie informacji udostępnionych przez banki, stan na 14.11.2017 r.

 

Pełne zestawienie promocji i programów polecających na Bankier.pl

Administratorem Twoich danych jest Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane będą przetwarzane w celu zamieszczenia komentarza oraz wymiany zdań, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na umożliwieniu użytkownikom wymiany opinii naszym użytkownikom (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zamieszczenia komentarza. Dalsze informacje nt. przetwarzania danych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce Prywatności.