Nawet 2 tys. euro dofinansowania na podróże służbowe skusiło przedsiębiorców. Firmy skorzystały z Travel Grants

Ogromnym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszył się program grantów na podróże służbowe przyznawanych przez PARP. Na wydatki związane z wyjazdem firmowym można było pozyskać do 2 tys. euro wsparcia.

Fot. Shutterstock

Pierwsza edycja konkursu cieszyła się dużym zainteresowaniem i po uruchomieniu naboru w dn. 20-24 sierpnia 2021 r. wpłynęło 60 wniosków, których wartość dwukrotnie przekroczyła dostępną alokację. Z tej puli, po wnikliwej ocenie, wyłoniono ponad 30 beneficjentów, którzy zorganizują misje gospodarcze w Norwegii.

Nawet 2 tys. euro dofinansowania na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami firmowymi mogli pozyskać przedsiębiorcy w ramach inicjatywy realizowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Zainteresowanie programem było tak duże, że środków zabrakło już w dniu naboru.

Firmy w podróży

W dn. 20-23 października 2021 r. 15 beneficjentów odwiedziło Bygg Reis Deg, czyli największe norweskie targi budowlane (re. Kolejni, z którymi zawierane są właśnie umowy, wyjadą na misje podczas targów Nor-Shipping (10-13 stycznia 2022 r.) oraz Oslo Innovation Week (wrzesień 2022).

W ramach każdej misji gospodarczej polski mikro, mały lub średni przedsiębiorca otrzymuje wsparcie pokrywające koszty zagranicznej podróży służbowej do Królestwa Norwegii oraz wstępu na teren imprezy wystawienniczej i uczestnictwa w wydarzeniu matchmakingowym zorganizowanym przez PARP i Innovation Norway. W efekcie misji beneficjenci nawiążą szereg wartościowych kontaktów z podmiotami norweskimi, które owocować będą przyszłą współpracą biznesową, podejmowaniem wspólnych projektów i wymianą doświadczeń. Stąd przyjęło się zwyczajowe określenie tego rodzaju wsparcia mianem „travel grants”.

Travel Grants – najważniejsze informacje

W ramach Travel Grants dla małych i średnich firm polskich oraz norweskich przygotowano pulę 50 tys. euro. Pula środków w programie jest ograniczona, nabór prowadzony jest do ich wyczerpania. Pozyskane środki przedsiębiorcy mogą wydatkować na udział w targach, wydarzeniach i innych spotkaniach o charakterze biznesowym.

Inicjatywa realizowana jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Ma na celu wspieranie bezpośrednich spotkań między firmami z Polski i Norwegii. Pozyskane w ramach konkursu wsparcie będzie można przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej, zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Przedsiębiorca może pozyskać środki na udział:

targach lub konferencji/kongresie
wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu
co najmniej dwóch spotkaniach o charakterze biznesowym z dwoma różnymi podmiotami prowadzącymi działalność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres
W ramach 1 misji gospodarczej przedsiębiorca może uzyskać ryczałt 1800 euro na pokrycie kosztów zagranicznej podróży służbowej oraz do 200 euro na zakup biletów wstępu na targi lub pokrycie opłaty za udział w konferencji/kongresie, dla maksymalnie dwóch osób. Wsparcie można uzyskać na organizację maksymalnie 2 misji gospodarczych. Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów to 50 000 euro. Jeśli łączna kwota wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 110% ww. kwoty to nabór wniosków ulega wstrzymaniu o godz. 16:00:00 w dniu następnym po dniu opublikowania informacji.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

– mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

– mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Królestwa Norwegii potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru lub innym dokumentem wystawionym przez właściwy organ administracji Królestwa Norwegii

Na co warto zwrócić uwagę przy aplikowaniu?

– dofinansowane będą misje gospodarcze organizowane podczas targów i konferencji/kongresów wskazanych przez PARP i Innovation Norway w załączniku nr 2 do ogłoszenia
– w ramach misji gospodarczej wnioskodawca jest zobowiązany do uczestnictwa w:
– targach lub konferencji/kongresie,
– wydarzeniu organizowanym przez PARP i Innovation Norway podczas ww. targów lub konferencji/kongresu,
– co najmniej 2 spotkaniach o charakterze biznesowym z 2 różnymi podmiotami prowadzącymi działalaność na terytorium kraju w którym odbywają się ww. targi lub konferencja/kongres.
– zrealizowaną misję gospodarczą należy udokumentować dołączając do wniosku o płatność:
– karty pokładowe lub inne dokumenty potwierdzające fakt odbycia zagranicznej podróży służbowej,
– wypełnione potwierdzenie uczestnictwa w targach, wydarzeniu i spotkaniach zgodne ze wzorem z załacznika nr 8 do ogłoszenia,
– kopie dokumentów księgowych i dowody zapłaty potwierdzające poniesienie kosztów biletów wstępu na targi lub opłaty za udział w konferencji/kongresie.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*