Państwo dopłaci firmom do spłaty odsetek kredytu. Rusza Fundusz Dopłat do Oprocentowania

Nawet 296 mln zł trafi w tym roku do firm dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa. Wszystko za sprawą Funduszu Dopłat do Oprocentowania. Program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego to jeden z elementów przyjętej niedawno tarczy antykryzysowej 4.0. Przyjmowanie wniosków rusza niebawem.

Fot. FORUM/
Daniel Dmitriewądz

Lockdown w dnia na dzień zmienił sytuację wielu przedsiębiorców. Utrata klientów, dostawców, a co za tym idzie nagły spadek obrotów dotknęły wiele firm. Obok bezzwrotnych dotacji, zwolnień z ZUS, postojowego czy dofinansowania z urzędu pracy firmy mogą skorzystać także z dopłat do oprocentowania kredytów. Kto i na jakich zasadach może się ubiegać o to wsparcie?

Program jest skonstruowany tak, że to Bank Gospodarstwa Krajowego będzie przedsiębiorcy wypłacał środki, które pozwolą uregulować część odsetek wynikających z zaciągniętego przez firmę kredytu. Wsparcie z dopłatami z BGK będzie udzielane przez banki, które podpiszą umowę z BGK. Instrument pomocowy zakłada, że przedsiębiorca będzie płacił tylko część odsetek będącą różnicą pomiędzy odsetkami naliczonymi w umowie kredytowej i kwotą, która zostanie opłacona ze środków oprocentowania określonego w umowie kredytowej i kwotą dopłaty pokrywaną ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Dla kogo kredyt z dopłatą i na jakich zasadach?

O kredyt z dopłatą do oprocentowania będą mogli wnioskować wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od branży, oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych. Wysokość wsparcia będzie zależała od wielkości firmy. Sektor MŚP może liczyć na dopłatę do oprocentowania w wysokości 2 punktów procentowych. Dla dużych przedsiębiorstw będzie to kwota odpowiadająca 1 punktowi procentowemu.

 

Wsparcia w ramach Funduszu Dopłat do Oprocentowania udzielają banki komercyjne oraz spółdzielcze, które podpiszą umowę z BGK. Dopłaty są przyznawane na pomoc przy spłacie kredytów obrotowych, odnawialnych i nieodnawialnych. Właściciel firmy może z dopłat tylko raz – do jednego kredytu. BGK będzie dopłacał do oprocentowania kredytu przedsiębiorcy maksymalnie przez 12 miesięcy. Środki przeznaczone na dopłaty będą wypłacane na pokrycie części oprocentowania kredytu zarówno w tym, jak i w przyszłym roku. Przedsiębiorcy powinni jednak pamiętać, że decyzje o przyznaniu kredytu z dopłatami do oprocentowania będą wydawane do końca 2020 r.

Jakie warunki musi spełnić firma?

Przedsiębiorca zainteresowany pomocą zobowiązany jest do wykazania, że pandemia negatywnie odbiła się na kondycji przedsiębiorstwa. Dopłaty do kredytu traktowane są jako pomoc publidzna, a to powoduje, że przy decyzji o udzieleniu wsparcia będą miały znaczenie inne formy pomocy z budżetu państwa przyznane firmie w związku z koronawirusem.  Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Bank Gospodarstwa Krajowego na dopłaty do kredytów dla firm w zależności od zainteresowania może przeznaczyć nawet 296 mln zł. Z kolei w roku 2021 pula środków to 271 mln zł. Program finansowany jest ze środków budżetu państwa. Przyjmowanie wniosków rusza w najbliższym czasie. Lista banków, w których przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski będzie dostępna na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

Komentarze

Dodaj komentarz

*
*